Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ! Αγώνας όλης της εργατικής τάξης ενάντια στους σαμποτέρ. Ο φασισμός του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή δεν θα περάσει!

Στις 5/4 οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής που εί­χαν προ­γραμμα­τί­σει την ί­δια μέ­ρα πο­ρεί­α υ­πέρ των με­ταλ­λεί­ων α­πό το Χον­δρό Δέν­δρο στη Μ. Πα­να­γιά, δέ­χθη­καν ε­πί­θε­ση α­πό ο­μά­δα 50 πε­ρί­που α­τό­μων με κου­κού­λες και στο­λές πα­ραλ­λα­γής που πέ­τα­ξαν πέ­τρες με σφεντό­νες, μπου­λό­νια και φωτο­βο­λί­δες, σε ερ­γα­ζό­με­νους μπρο­στά στο ερ­γο­τά­ξιο.

 

 

Η ε­πι­χεί­ρη­ση τρο­μο­κράτη­σης δεν πέ­ρα­σε και η δια­δή­λω­ση έ­γι­νε. Οι τρα­μπού­κοι ε­πι­τέ­θη­καν και στους δια­δη­λω­τές στο τέ­λος της κι­νη­το­ποί­η­σης, και εί­χαν την κά­λυ­ψη της α­ντι-δια­δή­λω­σης που ορ­γά­νω­σαν την ί­δια μέ­ρα οι “ε­πι­τρο­πές α­γώ­να κα­τά του χρυσού” με ε­πι­κε­φα­λής τη βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Κ. Ιγ­γλέ­ζη.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι έ­χουν πολ­λές φο­ρές α­να­γκα­στεί να α­ντι­με­τω­πί­σουν τις προ­βο­κά­τσιες που τους έ­χει στή­σει στο πα­ρελ­θόν το μέ­τω­πο της κα­ταστρο­φής και της ω­μής βί­ας της φα­σι­στι­κής η­γε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυ­τή τη φο­ρά βι­ντε­ο­σκό­πη­σαν την ε­πί­θε­ση στο ερ­γο­τά­ξιο και τη στάση της α­στυ­νο­μί­ας, η ο­ποί­α φαί­νε­ται να πα­ρα­κο­λου­θεί α­δρα­νής, (https://www.youtube.com/watch?v=Ax9jaf_34Co). Οι ερ­γα­ζό­με­νοι εί­χαν δύ­ο τραυ­μα­τί­ες, ε­νώ στο βί­ντε­ο φαί­νε­ται κα­θα­ρά πως οι τρα­μπού­κοι στό­χευαν πριν πε­τά­ξουν τις πέ­τρες. Έ­τσι α­χρη­στεύ­θη­κε η συ­κο­φαντι­κή ε­πίθε­ση της βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Κ. Ιγ­γλέ­ζη, που ό­χι μό­νο κά­λυ­ψε τους τρα­μπού­κους, αλ­λά βγή­κε με πρω­το­φα­νές θρά­σος να “κα­ταγ­γεί­λει” ό­τι ή­ταν οι “με­ταλ­λωρύ­χοι της Eldorado Gold” που κι­νή­θη­καν βί­αια κα­τά των δια­δη­λω­τών των “ε­πι­τρο­πών α­γώνα” μα­ζί με την α­στυ­νο­μί­α (!!!)

Αρ­γό­τε­ρα την ί­δια μέ­ρα, ό­πως μας κα­τάγ­γει­λαν φί­λοι ερ­γα­ζό­με­νοι στα με­ταλ­λεί­α, ά­γνω­στοι ε­πι­τέ­θη­καν με πέ­τρες και έ­σπα­σαν τζά­μια σε σπί­τια συ­να­δέλ­φων τους στην Ιε­ρισ­σό, φω­νά­ζο­ντας “δεν σας θέ­λου­με ε­δώ, να φύ­γε­τε”. Α­πευ­θύν­θη­καν στην το­πι­κή α­στυ­νο­μί­α για να επέμ­βει και αρ­νή­θη­κε να το κά­νει! Αυ­τές οι ε­πι­θέ­σεις έρ­χο­νται σε συ­νέ­χεια μί­ας πε­ριό­δου τρο­μοκράτη­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιε­ρισ­σό που έ­φτα­σε μέ­χρι και σε α­πει­λές κα­τά των παι­διών τους στην τά­ξη, κά­ψι­μο και σπά­σι­μο αυ­το­κι­νή­των κ.α.

Πρό­κει­ται για μια νέ­α κλι­μά­κω­ση της βί­ας κα­τά των ερ­γα­ζό­με­νων και της ε­πέν­δυ­σης χρυ­σού.

Πριν α­πό τα τε­λευ­ταί­α ε­πει­σό­δια, εί­χε γί­νει η α­ναι­τιο­λό­γη­τη α­νάκλη­ση των πο­λε­ο­δο­μι­κών α­δειών που δό­θη­καν για την κα­τα­σκευ­ή του ερ­γο­στασί­ου ε­μπλου­τι­σμού, το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί τμή­μα της δια­δι­κα­σί­ας της ε­ξό­ρυ­ξης χρυ­σού. Αυ­τή ή­ταν μί­α α­πό τις πρώ­τες κι­νή­σεις του υ­πουρ­γού Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Λα­φα­ζά­νη, με αι­τιο­λο­γι­κό την αυ­θαί­ρε­τη διαπί­στω­ση ό­τι α­παι­τεί­ται “ε­πα­νε­ξέ­τα­ση” τους. Η α­νά­κλη­ση έ­γι­νε τέ­λη Φλε­βά­ρη, και α­κο­λού­θη­σε η α­να­κοί­νω­ση της ε­ται­ρεί­ας ό­τι αν το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­μεί­νει, θα ε­γκα­τα­λεί­ψει την ε­πέν­δυ­ση. Αλ­λά το υ­πουρ­γεί­ο της “κυ­βέρ­νη­σης του λαού” δεν μπο­ρεί να ε­πι­μεί­νει να α­να­κα­λεί αυ­θαί­ρε­τα ά­δειες, πα­ρά μό­νο αν έ­χει τη “στή­ρι­ξη του λα­ού”. Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση η α­πό­φα­ση για την α­νά­κλη­ση στη­ρί­χθη­κε α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο σε έγ­γρα­φες κα­ταγ­γε­λί­ες των φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής (!), λες και οι φο­ρείς α­πο­τε­λούν τα αρ­μό­δια κρα­τι­κά ή δι­κα­στι­κά όρ­γα­να ε­λέγ­χου της νο­μι­μό­τη­τας των α­δειών… Το υ­πουρ­γεί­ο ό­μως ε­κτός α­πό τους φο­ρείς πρέ­πει να έ­χει και το λα­ό μα­ζί του. Αλ­λά ο λα­ός στη Χαλ­κι­δι­κή δεν έ­χει πο­λύ με­γά­λη διά­θε­ση να στη­ρί­ξει το Λα­φα­ζά­νη, α­πό τη μία για­τί αυ­τός ο λα­ός πε­ρι­λαμ­βά­νει κα­τά πλειο­ψη­φί­α τους με­ταλ­λω­ρύ­χους και τις οι­κο­γέ­νειες τους που εί­ναι υ­πέρ της ε­πέν­δυ­σης, και α­πό την άλ­λη γιατί μπρο­στά στη με­γά­λη κα­τα­στρο­φή και την α­νερ­γί­α θέ­λει πε­ρισ­σό­τε­ρα ε­πι­χει­ρή­μα­τα για να πα­ρα­συρ­θεί έ­να τμή­μα του λα­ού να κι­νη­το­ποι­η­θεί ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση.
Γι’ αυ­τό προ­στρέ­χουν προς συ­μπα­ρά­στα­ση του υ­πουρ­γεί­ου οι πα­ρα­κρα­τι­κοί τρα­μπού­κοι, με τις πέ­τρες, τα μπου­λό­νια, τις φω­το­βο­λί­δες τους, τις στο­λές πα­ραλ­λα­γής και τις κου­κού­λες τους, δη­λα­δή το βα­θύ κα­θε­στώς.

Α­σφα­λώς το υ­πουρ­γεί­ο κα­θό­λου δεν κό­πτε­ται για το πε­ρι­βάλ­λον και την υ­γεί­α των κα­τοί­κων. Πρό­κει­ται για το ί­διο υ­πουρ­γεί­ο που δέ­χε­ται με ανοι­χτές α­γκά­λες την ε­πέ­κτα­ση του δου­λο­κτη­τι­κού κά­τερ­γου της Cosco στον Πει­ραιά, τις γε­ω­τρή­σεις για πε­τρέ­λαιο στο Ιό­νιο και την Κρή­τη αρ­κεί να εί­ναι ρώ­σι­κες, τα πο­δο­σφαι­ρι­κά γή­πε­δα αρ­κεί να α­νή­κουν σε ρω­σό­φι­λους ο­λι­γάρ­χες. Για αυ­τή την κυ­βέρ­νη­ση το πε­ρι­βάλ­λον α­πο­τε­λεί θέ­μα μό­νο ό­ταν πρό­κει­ται να λει­τουρ­γή­σουν μέ­σα σε αυ­τό δυ­τι­κά ή ντό­πια φι­λο­δυ­τι­κά κε­φά­λαια.
Το κε­ντρι­κό ζή­τη­μα για την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και για τους σα­μποτέρ της βιο­μη­χα­νί­ας εί­ναι πά­ντα η προ­ά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του πο­λι­τι­κού τους α­φε­ντι­κού, δη­λα­δή της νε­ο­τσα­ρι­κής Ρω­σί­ας. Γι αυ­τό το λό­γο ή­συ­χη μεταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού α­πό δυ­τι­κές ε­ται­ρί­ες δί­πλα στην “κι­βω­τό της Ορ­θο­δο­ξίας” και στη Σκή­τη του Α­γί­ου Αν­δρέ­α, που τα θέ­λει η Ρω­σί­α για να κα­τε­βεί στο Αι­γαί­ο και για να στή­σει το δι­κό της πα­γκό­σμιο ορ­θό­δο­ξο γε­ω­πο­λι­τι­κό πό­λο ε­νά­ντια στο Φα­νά­ρι, δεν υ­πάρ­χει. Γι αυ­τό το λό­γο ο α­γα­πη­μέ­νος “ε­πεν­δυ­τής” των Σα­μα­ρά, Βε­νι­ζέ­λου και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στην πε­ριο­χή, εί­ναι ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης, πρώ­ην βου­λευ­τής της ρώ­σι­κης Δού­μας, που ήρ­θε στην Ελ­λά­δα με τις ευ­λο­γί­ες του Πού­τιν.
Έ­χου­με γρά­ψει πολ­λές φο­ρές στη Νέ­α Α­να­το­λή πως το ρω­σό­φι­λο κα­θεστώς που διε­ξά­γει το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ στη χώ­ρα, με πο­λιορ­κη­τι­κό κριό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έ­χει πο­λε­μή­σει λυσ­σα­λέ­α το στή­σι­μο βιο­μη­χα­νι­κής μο­νά­δας μεταλ­λουρ­γί­ας χρυ­σού α­πό δυ­τι­κά κε­φά­λαια. Αρ­χι­κά έ­να μέ­τω­πο ψευ­τοΚ­ΚΕ - ΣΥΝ με την πο­λι­τι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη κο-ρυ­φής α­πό Ση­μί­τη και Κα­ρα­μαν­λή και με τη βοή­θεια του ΣτΕ (Συμ­βού­λιου της Ε­πι­κρα­τεί-ας), ε­μπό­δι­σε την κα­να­δι­κή TVX που εί­χε α­γο­ρά­σει τα με­ταλ­λεί­α α­πό το κρά­τος να φτιά-ξει με­ταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού. Η TVX τε­λι­κά ε­πει­δή εί­χε δώ­σει πολ­λά λε­φτά για τη δου­λειά στην Ελ­λά­δα χρε­ωκό­πη­σε. Με­τά το κρά­τος έ­δω­σε τα μεταλλεί­α τζά­μπα, για 11 εκ ευ­ρώ με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση, στον αρ­χι­κά φτιαγ­μέ­νο με ρώ­σι­κα κε­φά­λαια και πά­ντα ρω­σό­φι­λο Μπό­μπο­λα. Ο Μπό­μπο­λας τα εκ­με­ταλ­λεύ­τη­κε για με­ρι­κά χρό­νια με την ε­ξό­ρυξη άλ­λων με­ταλ­λευ­μά­των, μό­λυ­βδου, ψευ­δάρ­γυ­ρου, χω­ρίς κα­νέ­νας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κα­νένα ψευ­τοΚ­ΚΕ, κα­μί­α κυ­βέρ­νη­ση, κα­νέ­να ΣτΕ να τον στα­μα­τή­σει, κα­νέ­να κί­νημα κα­τοί­κων να τον ε­νο-χλή­σει. Α­φού δεν υ­πήρ­ξε κα­μιά ε­νό­χλη­ση ο Μπό­μπο­λας τα πού­λη­σε πα­νά­κρι­βα αρ­χι­κά στους κα­να­δούς της European Goldfields και στη συ­νέ­χεια της Eldorado Gold που πί­στεψαν ό­τι και αυ­τοί θα έ­χουν το ί­διο ή­ρε­μο κλί­μα για να κάνουν την ε­πέν­δυ­ση (http://www.oakke.gr/sabotaz-crisis/item/125). Α­πό τις συ­ναλ­λα­γές αυ­τές ο Μπό­μπο­λας κέρ­δι­σε 537 εκ ευ­ρώ, και σή­με­ρα έ­χει κρα­τή­σει έ­να μι­κρό πο­σο­στό στα με­ταλ­λεί­α, και μέ­σω ε­νός στε­λέχους της Α­ΚΤΩΡ, του Πέ­τρου Στρα­του­δά­κη, τη διεύ­θυν­ση της κα­να­δι­κής ε­ται­ρεί­ας. Αυ­τό δί­νει στον Μπό­μπο­λα τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­σλαμβά­νει το προ­σω­πι­κό, κα­θώς και τη δυ­να­τό­τη­τα να δια­με­σο­λα­βεί α­νά­με­σα στο κα­να­δι­κό κε­φά­λαιο και στο κρά­τος.
Α­μέ­σως μό­λις τέ­λειωσαν οι χρυ­σο­φό­ρες πω­λή­σεις του Μπό­μπο­λα, και φά­νη­κε ό­τι η Eldorado Gold θα ξε­κι­νού­σε τις ερ­γα­σί­ες για την προ­ε­τοι­μα­σί­α της εξό­ρυ­ξης χρυ­σού, το ή­ρε­μο κλί­μα τε­λεί­ω­σε, ξε­κί­νη­σαν ξα­νά οι διά­φο­ρες “ε­πι­τρο­πές α­γώ­να”, και η βί­α α­πο­κο­ρυ­φώ­θη­κε με τη βί­αι­η ε­πί­θε­ση του Μάρ­τη του 2013 όταν ο­μά­δα 40 κου­κου­λο­φό­ρων μπή­κε στις ε­γκα­τα­στά­σεις των με­ταλ­λεί­ων και έβα­λε φω­τιά, α­φού πρώ­τα ξυ­λο­κό­πη­σε, έ­δε­σε και πε­ριέ­λου­σε με βεν­ζί­νη τους φύ­λα­κες.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι α­πά­ντη­σαν τό­τε με μια πο­λύ μα­ζι­κή συ­γκέ­ντρω­ση με με­γά­λη συμ­με­το­χή και κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, στην ο­ποί­α μί­λη­σε με­τά α­πό πρό­σκλη­σή των σω­μα­τεί­ων και ο σ. Η. Ζα­φει­ρό­που­λος.
Σή­με­ρα πά­λι οι ερ­γα­ζό­με­νοι βρί­σκο­νται σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις για να στη­ρί­ξουν το δι­καί­ω­μά τους στη δου­λειά και να α­ντι­στα­θούν στη φα­σι­στι­κή βί­α που δέ­χο­νται.

Εί­ναι προ­ο­δευ­τι­κή τα­ξι­κή διεκ­δί­κη­ση να γί­νει η ε­πέν­δυ­ση πά­ντα με ό­ρους σύμ­φω­νους με τα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά στά­νταρ πο­λι­τι­σμέ­νης α­νε­ξάρ­τητης χώ­ρας και με σε­βα­σμό στις καλύ­τε­ρες ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες και ό­χι σε συνθή­κες γα­λέ­ρας. Βα­σι­κός πα­ρά­γο­ντας για τη νι­κηφό­ρα έκ­βα­ση αυ­τού του αγώ­να εί­ναι να κα­ταρ­ρι­φθούν τα α­ντι-ε­πι­στη­μο­νι­κά, ψευ­το-πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά επι­χει­ρή­μα­τα του με­σαιω­νι­κού με­τώ­που που στή­νουν οι ρω­σό­φι­λοι ε­νά­ντια στο χρυ­σό, και να α­πο­κα­λυ­φθεί ο α­ντια­να­πτυ­ξια­κός α­ντερ­γα­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας των πο­λι­τι­κών δυ­νάμε­ων που τον στη­ρί­ζουν, που εί­ναι οι ί­διες που φέρ­νουν σή­με­ρα την χρε­ω­κο­πί­α, την α­νερ­γί­α, την πεί­να και την ε­ξα­θλί­ω­ση, δη­λα­δή το χει­ρό­τε­ρο δυ­να­τό πε­ρι­βάλ­λον για να ζή­σει έ­νας άν­θρω­πος. Για να νι­κή­σει αυ­τός ο α­γώ­νας τους κρα­τι­κούς και πα­ρα­κρα­τι­κούς σα­μπο­τέρ πρέ­πει οι εργα­ζό­με­νοι χτυ­πή­σουν τη γραμ­μή του κα­θυ­συ­χα­σμού που προ­ω­θεί η διεύ­θυν­ση του Μπό­μπο­λα και να δώ­σουν μια α­πο­φα­σι­στι­κή μά­χη, μπρο­στά στα κα­νά­λια και μπρο­στά σε ό­λο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό για να α­πο­κα­λύ­ψουν με τους ει­δι­κούς τους αλ­λά και με α­νε­ξάρ­τη­τους ει­δι­κούς πό­σο σα­θρά, και πό­σο στη­μέ­να α­πό τους πα­νε­πι­στη­μια­κούς του Σύ­ρι­ζα εί­ναι τα δή­θεν ε­πι­στη­μο­νι­κά ε­πι­χει­ρή­ματα σύμ­φω­να με τα ο­ποί­α α­πει­λεί­ται το πε­ρι­βάλ­λον και η ζω­ή των κα­τοί­κων α­πό την ε­πέν­δυ­ση του χρυ­σού, την ώ­ρα που αυ­τές οι μέ­θο­δες έ­χουν ε­φαρ­μο­στεί με τα κα­λύ­τε­ρα α­πο­τε­λέ­σμα­τα σε χώ­ρες πο­λύ πιο προ­στα­τευ­μέ­νες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά α­πό τη δι­κιά μας (Φι­λαν­δί­α, Κα­να­δάς).
Ε­ξί­σου ση­μα­ντι­κό εί­ναι οι ερ­γα­ζό­με­νοι να α­πο­φύ­γουν, ό­σο εί­ναι δυ­να­τό, την ό­ξυν­ση των α­ντι­θέ­σε­ων με τους κα­τοί­κους που ε­να­ντιώ­νο­νται στην ε­πέν­δυ­ση, και να α­πο­τρέ­ψουν τη δη­μιουρ­γί­α κλί­μα­τος ε­νός το­πι­κού εμ­φύ­λιου πο­λέ­μου, ο ο­ποί­ος μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει μό­νο υ­πέρ της κυ­βέρ­νη­σης αδυ­να­τί­ζο­ντας την αιχ­μή του α­γώ­να.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί κά­θε δη­μο­κρα­τι­κό άν­θρω­πο και κά­θε πα­τριώ­τη να κα­τα­δικά­σει τους τρα­μπού­κους και τον πο­λι­τι­κό προ­στά­τη τους, την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και να στα­θεί στο πλευ­ρό των ερ­γα­τών για να γί­νει η ε­πέν­δυ­ση. Ο α­γώ­νας των με­ταλ­λω­ρύ­χων της Χαλ­κι­δι­κής εί­ναι η αιχ­μή το δό­ρα­τος του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ε­νά­ντια στο σα­μπο­τάζ.