Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ανασχηματισμός εκκαθάρισης των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, για το δυνάμωμα του σαμποτάζ και της προβοκάτσιας

Οι Σα­μα­ράς-Βε­νι­ζέ­λος έ­κα­ναν κυ­βερ­νη­τι­κό α­να­σχη­μα­τι­σμό α­μέ­σως με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές. Τα πο­λι­τι­κά τους ε­πι­τε­λεί­α πα­ρου­σί­α­σαν σαν αι­τί­α αυ­τού του α­να­σχη­μα­τι­σμού την ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Με το πρό­σχη­μα της ήττας της ΝΔ, ο Σα­μα­ράς κα­ρα­τό­μη­σε ό­λα σχε­δόν τα στελέχη που εί­χαν έρ­θει σε α­νοι­χτή σύ­γκρου­ση με το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ την προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, αλ­λά και στελέ­χη α­να­πτυ­ξια­κά ό­πως ο Χα­τζη­δά­κης. Στη θέ­ση τους έ­φε­ρε κυ­ρί­ως υ­πουρ­γούς που θέ­λουν προ­σέγ­γι­ση με ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τις α­ντί­στοι­χες πα­ρα­χω­ρή­σεις, αλ­λά και πε­πει­ρα­μέ­να στε­λέχη του σο­σιαλ­φα­σι­σμού ό­πως ο Λο­βέρ­δος που στέλ­νουν το μή­νυ­μα στην Ευ­ρώ­πη της “α­ντί­στα­σης” στην τρό­ι­κα την πε­ρί­ο­δο α­κρι­βώς που ξε­κι­νά­ει η συ­ζή­τη­ση για την ε­λά­φρυν­ση του χρέ­ους.
 
Στα δύ­ο στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας υ­πουρ­γεί­α, δη­λα­δή στο Ε­ξω­τε­ρι­κών και στο Ά­μυ­νας πα­ρέ­μει­ναν ά­θι­κτοι οι Βε­νι­ζέ­λος και Α­βρα­μό­που­λος.
 
Η αποπομπή του Χατζηδάκη σημαίνει δυνάμωμα του σαμποτάζ  
 
Η προ­βο­κα­τό­ρι­κη πο­λι­τι­κή Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου στη­ρί­ζε­ται στην πολι­τι­κή του σα­μπο­τάζ. Για αυ­τό το σκο­πό έ­διω­ξαν α­πό την κυ­βέρ­νη­ση τον υ­πουργό Α­νά­πτυ­ξης Χα­τζη­δά­κη έ­να μό­λις μή­να α­φού αυ­τός πα­ρου­σί­α­σε στο Eurogroup δε­καε­τές σχέ­διο α­νά­πτυ­ξης και ζή­τη­σε χρη­μα­το­δότηση γι’ αυ­τό, και λί­γες μέρες α­φού πα­ρου­σί­α­σε πρό­γραμ­μα έ­ντα­ξης στις δια­δι­κα­σί­ες fasttrack μί­ας σει­ράς ενερ­γεια­κών ε­πεν­δύ­σε­ων (http://www.ethnos.gr/ article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63996328, 23/4/2014, http://www.mindev.gov.gr/ ?p=15418, 2/6/2014). Με­τα­ξύ άλ­λων εί­χε υ­πο­στη­ρί­ξει και την ε­πέν­δυ­ση χρυ­σού στις Σκου­ριές (http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/xatzidakis-apasxolisi-anaptixi-me-tin-ependisi-xrisou-se-skouries, 2/4/2013).
Η α­πο­δυ­νά­μω­ση του Χα­τζη­δά­κη εί­χε ξε­κι­νή­σει με τον προ­η­γού­με­νο ανα­σχη­μα­τι­σμό με τον ο­ποί­ο ο Σα­μα­ράς έ­δω­σε τις μι­σές αρ­μο­διό­τη­τες του υ­πουρ­γεί­ου του  συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των λι­μα­νιών στο Χρυ­σο­χο­ΐ­δη που έ­μεινε ά­θι­κτος σε αυ­τό τον α­να­σχη­μα­τι­σμό. Το ί­διο έ­μει­νε στη θέ­ση του ο σα­μπο­τα­ρι­στής Μα­νιά­της, πρώ­ην υ­φυ­πουρ­γός της συ­να­σπι­σμιαί­ας Μπιρ­μπί­λη, που έ­γι­νε υ­πουρ­γός Ε­νέρ­γειας στον προ­η­γού­με­νο α­να­σχη­μα­τι­σμό.
Έ­τσι, ο Σα­μα­ράς δι­καί­ω­σε τη βί­αι­η ε­πί­θε­ση κα­τά του Χα­τζη­δά­κη τον Δε­κέμ­βρη του 2010, που έ­γι­νε με την πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΑ­ΜΕ ό­ταν περ­πα­τού­σε πε­ζός στην Πα­νε­πι­στη­μί­ου ε­νώ ε­ξε­λισ­σό­ταν η πο­ρεί­α ΓΣΕ­Ε-Α­ΔΕ­ΔΥ κα­τά των μέ­τρων για τα ερ­γα­σια­κά (http://www.oakke.gr/na463/hatz463.htm). Ο ί­διος ο Χα­τζη­δά­κης σε δη­λώ­σεις του εί­χε πει ό­τι συγ­χω­ρεί τους δρά­στες. Με αυ­τή του τη στά­ση διευ­κό­λυ­νε α­πλά την πο­λι­τι­κή του εκ­κα­θά­ρι­ση, ό­πως έ­χουν κά­νει πολ­λοί α­στοί πριν απ΄ αυ­τόν που πο­τέ δεν θέ­λη­σαν να συ­γκρου­στούν με τον σο­σιαλ­φα­σι­σμό.  
Στη θέ­ση του με­τα­κι­νή­θη­κε ευ­χα­ρί­στως ο Δέν­διας, τον ο­ποί­ο α­πο­μάκρυ­νε ο Σα­μα­ράς α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Δη­μό­σιας Τά­ξης. Το ό­τι ο Σα­μα­ράς α­πο­μά­κρυ­νε α­πό το υ­πουρ­γεί­ο αυ­τό τον υ­πουρ­γό που α­νέ­λα­βε τη δί­ω­ξη των χρυ­σαυ­γιτών, έ­στω και με τους συ­γκε­κρι­μέ­νους ό­ρους της προβο­κά­τσιας που έ­στη­σε το δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς που προ­στα­τεύ­ει τους να­ζι­στές, εί­ναι μί­α συμβο­λι­κή πο­λι­τι­κά κί­νη­ση. Η α­πο­μά­κρυν­ση του Δέν­δια ση­μαί­νει ό­τι η συ­νέ­χι­ση αυ­τού της δί­ω­ξης δεν έ­χει πλέ­ον την έ­γκρι­ση της κυ­βέρ­νη­σης. Στη θέ­ση του Δέν­δια διο­ρί­στη­κε ο Κι­κί­λιας, ο ο­ποί­ος ό­ταν ρω­τή­θη­κε αν θα συ­νε­χί­σει την ί­δια πο­λι­τι­κή για τη “Χρ. Αυ­γή”, α­πέ­φυ­γε να α­πα­ντή­σει στην ου­σί­α, και εί­πε ότι θα ε­φαρ­μό­σει το νό­μο, α­πέ­να­ντι στον ο­ποί­ο εί­ναι ό­λοι ί­διοι.
 
Ο Σαμαράς εκκαθαρίζει όσους ενοχλούν το ΣΥΡΙΖΑ
 
Πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή πε­ρί­πτω­ση υ­πουρ­γού που α­πο­πέμ­φθη­κε με­τά από μί­α πα­ρα­τε­τα­μέ­νη σύ­γκρου­ση με το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν αυ­τή του Ά­δω­νι Γε­ωρ­γιά­δη που έ­χα­σε τη θέ­ση του υ­πουρ­γού, και δέ­χθη­κε ευ­χα­ρί­στως τη θέ­ση του κοι­νοβου­λευ­τι­κού εκ­προ­σώ­που που του πρό­σφε­ρε ο Σα­μα­ράς για να τον κα­θη­συ­χάσει. Τα μέ­τρα που προ­ώ­θη­σε ο Γε­ωρ­γιά­δης στο υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας κατ’ ε­ντο­λή Σαμα­ρά χτύ­πη­σαν τη φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­α. Ω­στό­σο, ο Γε­ωρ­γιά­δης εί­χε την τά­ση να εμ­φα­νί­ζε­ται σε συ­ζη­τή­σεις και τη­λε­ο­πτι­κά πα­ρά­θυ­ρα και να κα­ταγ­γέλ­λει τους συ­ρι­ζαί­ους για τη δι­κιά τους  γρα­φειο­κρα­τι­κή κα­τα­στρο­φι­κή γραμ­μή σε κά­θε κλά­δο, κά­τι που ε­νο­χλού­σε πο­λύ το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο Σα­μα­ράς φρό­ντι­σε να διαρ­ρεύ­σει ό­τι ο Γε­ωρ­γιά­δης α­πο­πέμ­φθη­κε α­κρι­βώς για αυ­τές τις κό­ντρες. Η νέ­α υ­φυ­πουρ­γός υ­γεί­ας μά­λι­στα Πα­πα­κώ­στα ξε­κα­θά­ρι­σε ε­ντε­λώς το το­πί­ο. Είπε ό­τι “θα συ­νερ­γα­στεί με για­τρούς και φαρ­μα­κο­ποιούς, χω­ρίς συ­ντε­χνιακούς ό­ρους, με ό­ρους κα­λής διά­θε­σης”, εν­νο­ώ­ντας ό­τι ο πρώ­ην υ­πουρ­γός υ­γεί­ας τους α­ντι­με­τώ­πι­σε με κα­κή διά­θε­ση.
Α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών εκ­διώ­χθη­κε ο φι­λο­ευ­ρω­παί­ος και α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑΙΟΣ Μι­χε­λά­κης με ό­λο το ε­πι­τε­λεί­ο του. Ο Μι­χε­λά­κης πλή­ρω­σε και το ό­τι εί­χε κα­τη­γο­ρή­σει το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό ό­ταν δεν ψή­φι­σε την πρό­τα­ση α­να­στο­λής χρη­μα­το­δό­τη­σης της “ΧΑ”.
Τη θέ­ση του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που έ­χα­σε ο φί­λος της Ρω­σί­ας, Κεδί­κο­γλου, και αυ­τό ο­φεί­λε­ται πι­θα­νό­τα­τα στο ό­τι σε ό­λη τη διάρ­κεια των εκλο­γών της αυ­το­διοί­κη­σης έ­κα­νε πο­λύ έ­ντο­νη ε­πί­θε­ση στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τις συμμα­χί­ες με τους να­ζι­στές. Αυ­τό δεί­χνει ό­τι δεν φτά­νει κα­νείς σε αυ­τή τη χώ­ρα να εί­ναι φί­λος της Ρω­σί­ας, αλ­λά να εί­ναι ρω­σό­δου­λος, δη­λα­δή να μη χτυπά­ει τα δύ­ο πιο ξε­τσί­πω­τα  φι­λο­ρώ­σι­κα κόμ­μα­τα, το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τη “Χ. Αυ­γή”.
Ο Αρ­βα­νι­τό­που­λος έ­φυ­γε α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας, ό­που ε­γκα­τα­στά­θη­κε ο πα­λιός κνί­της και πά­ντα φι­λο­συ­να­σπι­σμαί­ος Λο­βέρ­δος. Πα­ρό­λο που η πο­λι­τι­κή στά­ση του Αρ­βα­νι­τό­που­λου μέ­χρι σή­με­ρα διευ­κό­λυ­νε τους σο­σιαλφα­σί­στες, φαί­νε­ται ό­τι εί­χε κά­ποιες ε­πι­μέ­ρους α­ντιστά­σεις που τους δυ­σα­ρέ­στη­σαν. Γι’ αυ­τό ο Λο­βέρ­δος α­μέ­σως φρό­ντι­σε να α­πο­κα­τα­στή­σει τη σχέση του α­κυ­ρώ­νο­ντας συμ­βο­λι­κές α­πο­φά­σεις του Αρ­βα­νι­τό­που­λου που δεν ά­ρεσαν σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ,  δη­λα­δή στην ΟΛ­ΜΕ της γραμ­μής της δη­μο­σιο-υπαλ­λη­λι­κής  λού­φας, ό­πως η ε­πι­μή­κυν­ση του σχο­λι­κού έ­τους και η κα­τάρ­γη­ση των αρ­γιών των τριών Ιε­ραρ­χών και του Αγ. Ιω­άν­νη με­τά τα Χρι­στού­γεν­να.
Στα ί­δια πλαί­σια, η α­πο­πο­μπή του γε­νι­κού γραμ­μα­τέ­α ε­σό­δων Θε­ο­χάρη πριν α­πό τον α­να­σχη­μα­τι­σμό ή­ταν έ­να μή­νυ­μα στην τρό­ι­κα ό­τι η κυ­βέρ­νηση ο­φεί­λει να λά­βει υ­πό­ψη της το μή­νυ­μα που έ­στει­λε ο λα­ός στις ευ­ρω­ε­κλο­γές, και να κά­νει πα­ρα­χω­ρή­σεις στο “α­ντι­μνη­μο­νιακό μέ­τω­πο”. Στην πραγ­ματι­κό­τη­τα η κυ­βέρ­νη­ση δεν θα κά­νει τί­πο­τα που θα ε­λα­φρύ­νει το λα­ό. Α­πλά θα ζητή­σει κού­ρε­μα, ό­πως θέ­λει πά­νω απ ό­λους ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, για να φέ­ρει σε δύ­σκο­λη θέ­ση την Ευ­ρω­ζώ­νη, ε­νώ θα συ­νε­χί­σει να “κου­ρεύ­ει” το λα­ό. Και αυ­τό για­τί κούρε­μα ό­σο θα συ­νε­χί­ζε­ται το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ δεν έ­χει α­πο­λύ­τως κα­νένα νό­η­μα.  Το ό­τι θα συ­νε­χί­σει το σα­μπο­τάζ το α­πέ­δει­ξε ό­πως εί­πα­με με το ξωπέ­ταγ­μα του Χα­τζη­δά­κη, αλ­λά και με τα προ­χθε­σι­νά κα­τά­πτυ­στα πρό­στι­μα των 40 δις Ευ­ρώ της Ε­πι­τρο­πής Α­ντα­γω­νι­σμού σε βά­ρος των πιο σύγ­χρο­νων πτη­νοτρο­φι­κών βιο­μη­χα­νιών.
Κα­τά τα άλ­λα οι αλ­λα­γές στο οι­κο­νο­μι­κό ε­πι­τε­λεί­ο δεν εί­χαν κα­νένα ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον. Ο Στουρ­νά­ρας με­τα­κό­μι­σε στην Τρά­πε­ζα Ελ­λά­δας για να δώ­σει τις τρά­πε­ζες στους ρω­σο­κι­νέ­ζους, και ο Χαρ­δού­βε­λης που α­νέ­λαβε θα συ­νε­χί­σει στην ί­δια πο­ρεί­α, δη­λα­δή να κά­νει με ευ­ρω­πα­ϊ­κό προ­σωπεί­ο α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή, θα ε­γκρί­νει κά­θε πο­λι­τι­κή α­πό­φα­ση που σα­μποτά­ρει τις ε­πεν­δύ­σεις, να δυ­να­μώ­νει την πεί­να ό­σο δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται για όλο και με­γα­λύ­τε­ρη δια­γρα­φή χρέ­ους, και να προ­ω­θεί κα­τε­ξο­χήν τις “ε­πεν­δύσεις” των ρω­σο­κι­νέ­ζων, δη­λα­δή την α­ποι­κιο­κρα­τι­κή ε­γκα­τά­στα­ση στη χώ­ρα των Ρώ­σων ι­μπε­ρια­λι­στών και των κι­νέ­ζων συμ­μά­χων τους.
Εί­χα­με γρά­ψει σε άρ­θρο της Νέ­ας Α­να­το­λής, για τον προ­η­γού­με­νο ανα­σχη­μα­τι­σμό ό­τι η νέ­α κυ­βέρ­νη­ση ή­ταν πιο δου­λι­κή για τα νέ­α α­φε­ντι­κά, και με πρό­θυ­μους “ντο­μα­το­φά­γους”, δη­λα­δή α­να­λώ­σι­μους φι­λο­ευ­ρω­παί­ους στα υ­πουρ­γεί­α που κα­λού­νται να ε­φαρ­μό­σουν τα λε­γό­με­να μνη­μο­νια­κά μέ­τρα (http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/218-). Εί­χα­με α­να­φέ­ρει συ­γκε­κρι­μέ­να ό­τι: “οι ε­λά­χι­στοι σχε­τι­κά φι­λο-α­να­πτυ­ξια­κοί των δυο κυ­βερ­νη­τι­κών κομ­μά­των, φι­λε­λεύ­θε­ροι ή ε­θνι­κιστές πή­ραν τα υ­πουρ­γεί­α “ντο­μα­το­φα­γί­ας”, δη­λα­δή θα τρώ­νε ντο­μά­τες α­πό τους δια­δη­λω­τές και γε­νι­κό­τε­ρα α­πό την κοι­νή γνώ­μη. Έ­τσι δί­πλα σε τύ­πους σαν τον υ­πουρ­γό μεί­ω­σης συ­ντά­ξε­ων Βρού­τση, υ­πουρ­γός Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθμι­σης α­νέ­λα­βε ο Κυρ. Μη­τσο­τά­κης, που ση­μαί­νει ό­τι ε­πι­φορ­τί­ζε­ται να α­πο­λύσει τις με­ρι­κές χι­λιά­δες υ­παλ­λή­λους που δεν α­πέ­λυ­σε ο ΔΗ­ΜΑ­Ρί­της Μα­νι­τάκης. Μα­ζί του στο βά­ρα­θρο θα πά­ρει και την υ­φυ­πουρ­γό του Εύ­η Χριστο­φι­λοπού­λου που εί­ναι  α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στέ­λε­χος του ΠΑ­ΣΟΚ. Υ­πουρ­γός Υ­γεί­ας, που σημαί­νει ε­πι­φορ­τι­σμέ­νος να ε­ξα­θλιώ­σει τους α­σφα­λι­σμέ­νους του Ε­Ο­ΠΥ­Υ και να ε­ρει­πώ­σει τα νο­σο­κο­μεί­α, το­πο­θε­τή­θη­κε α­πό τον Σα­μα­ρά ο Αδ. Γε­ωρ­γιά­δης”.
Το άρ­θρο αυ­τό ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως. Πράγ­μα­τι τό­σο ο Γε­ωρ­γιά­δης που α­πο­πέμ­φθη­κε ό­σο και οι Κ. Μη­τσο­τά­κης και Βρού­τσης που έ­μει­ναν προ­σωρι­νά εί­ναι πο­λι­τι­κοί που έ­χουν “κα­εί” πο­λι­τι­κά στα υ­πουρ­γεί­α που έ­χουν α­ναλά­βει.
Εί­χα­με γρά­ψει ε­πί­σης στο πιο πά­νω άρ­θρο της Νέ­ας Α­να­το­λής για την α­νά­ληψη της θέ­σης του υ­φυ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τη­λε­ό­ρα­σης α­πό τον Πα­ντ. Καψή: “Τέ­λος α­πο­φα­σι­σμέ­νος να γευ­τεί ό­λο το αί­σχος και τη διε­θνή κα­τα­κραυ­γή για το φα­σι­στι­κό κλεί­σι­μο της ΕΡ­Τ εί­ναι και ο Πα­ντ. Κα­ψής. Ε­δώ έ­χου­με την α­πό­δει­ξη του ε­λε­ει­νού, βα­θιά α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κού αλ­λά και ε­ντε­λώς πο­λι­τικά τυ­φλού χα­ρα­κτή­ρα της ελ­λη­νι­κής α­στι­κής τά­ξης. Για­τί ο Κα­ψής εί­ναι άν­θρω­πος του Συ­γκρο­τή­μα­τος Λα­μπρά­κη, ο­πό­τε η το­πο­θέ­τη­σή του στη συ­γκε­κρι­μένη θέ­ση ση­μαί­νει ό­τι το Συ­γκρό­τη­μα ό­χι μό­νο ε­πι­κρο­τεί τη φα­σι­στι­κή φί­μωση-α­πό­λυ­ση των δημο­σιο­γρά­φων της ΕΡ­Τ αλ­λά ό­τι α­να­λαμ­βά­νει να κά­νει την πρώ­τη βρω­μο­δου­λειά, δη­λα­δή τις πρώ­τες α­πο­λύ­σεις και διοι­κη­τι­κές αλ­λα­γές της “α­να­διάρ­θρω­σης”. Έ­τσι διευ­κο­λύ­νει α­φά­ντα­στα τους ρω­σό­δου­λους που θα κά­νουν αρ­γό­τε­ρα την πιο χο­ντρή δου­λειά του εκ­φα­σι­σμού”. 
Τε­λι­κά, α­φού ο­λο­κλή­ρω­σε τη βρω­μο­δου­λειά για τους φαιο- “κόκ­κι­νους”, οι Σα­μα­ράς και Βε­νι­ζέ­λος κα­τάρ­γη­σαν τη θέ­ση του υ­φυ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τη­λε­ό­ρα­σης, και μα­ζί της και τον Π. Κα­ψή.
Αυτό το κυβερνητικό σχήμα είναι χειρότερο από το προηγούμενο, όπως θα είναι και κάθε επόμενο όσο δυναμώνει το φαιο “κόκκινο” και μεγαλώνει αντίστοιχα η εξάρτηση της χώρας από το ρωσοκινέζικο άξονα.