Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Το φαιο”κόκκινο” μέτωπο δυναμώνει στην αυτοδιοίκηση-Αττική-Πειραιάς στα χέρια των σοσιαλφασιστών φιλοναζί

Το φαιο”κόκ­κι­νο” μέ­τω­πο ε­νί­σχυ­σε τις θέ­σεις του στις δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές, κυ­ρί­ως με την ε­κλο­γή Δού­ρου στην πε­ρι­φέ­ρεια Αττι­κής, την ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε Κε­ρα­τσί­νι, Πέ­ρα­μα, και την ε­πι­κρά­τη­ση στον Πει­ραιά του συν­δυα­σμού των Μα­ρι­νά­κη - Μώραλη, που εί­χαν τη δρα­στήρια υ­πο­στή­ρι­ξη της Δού­ρου. Στα α­πο­τε­λέ­σμα­τα αυ­τά βο­ή­θη­σαν σε με­γά­λο βαθ­μό οι να­ζι­στές της “Χρ. Αυ­γής” τους ο­ποί­ους ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­λε­σε σε μέ­τω­πο στον β΄ γύ­ρο.
Πά­ντως τό­σο σε ε­πί­πε­δο πε­ρι­φε­ρειών ό­σο και σε ε­πί­πε­δο δή­μων, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ δεν πέ­τυ­χε να βγει πα­νελ­λα­δι­κά πρώ­το κόμ­μα, πα­ρά το θό­ρυ­βο που εί­χε ξε­ση­κώ­σει ό­τι οι ε­κλο­γές στην αυ­το­διοί­κη­ση θα α­πο­τε­λού­σαν πρό­κρι­μα των εθνι­κών. Ο συ­ντο­νι­στής του Τμή­μα­τος αυ­το­διοί­κησης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σχο­λιάζει στην Αυ­γή ό­τι δεν έ­γι­νε η “ρι­ζι­κή αλ­λα­γή” του αυ­το­διοι­κη­τι­κού χάρτη, αλ­λά ό­τι αυ­τά τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα ή­ταν μί­α “θε­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη”.
Η ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ δια­τή­ρη­σαν σε γε­νι­κές γραμ­μές τις δυ­νά­μεις τους. Η ΝΔ πή­ρε 7 πε­ρι­φέ­ρειες, το ΠΑ­ΣΟΚ δια­τή­ρη­σε 2 α­πό τις 4 που εί­χε, έ­χα­σε αυ­τή της Ατ­τι­κής και του Νό­τιου Αι­γαί­ου ό­που ε­κλέ­χτη­κε υ­πο­ψή­φιος α­πό τη ΝΔ. Στις υ­πό­λοι­πες τέσ­σε­ρις πε­ρι­φέ­ρειες, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ έ­κλε­ξε δύ­ο ε­πί­ση­μους υ­ποψη­φί­ους στην Ατ­τι­κή και στα Ιό­νια Νη­σιά, και έ­ναν υ­πο­τι­θέ­με­νο α­νε­ξάρ­τη­το τον α­ντι­ση­μί­τη και φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νί­α. Στη μεγα­λύ­τε­ρη πε­ρι­φέ­ρεια της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, στην Κε­ντρι­κή Μα­κε­δο­νί­α, ε­κλέ­χτη­κε σαν “α­ντάρ­της” της ΝΔ, ο Τζι­τζι­κώ­στας που εί­ναι φι­λο­χρυ­σαυ­γί­της, και θαυ­μα­στής του Τσί­πρα.
Οι να­ζι­στές της “Χρ. Αυ­γής” ό­πως και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μεί­ω­σαν τα πιο θε­αμα­τι­κά πο­σο­στά τους στην Ατ­τι­κή ε­νώ πα­νελ­λα­δι­κά εί­χαν μέ­τρια α­πο­τε­λέ­σματα, ε­κλέ­γο­ντας έ­να έ­ως δύ­ο πε­ρι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους στις υ­πό­λοι­πες περι­φέ­ρειες που κα­τέ­βη­καν (δη­λα­δή σε ό­λες ε­κτός από αυ­τή του Βό­ρειου Αιγαί­ου). Το πα­νελ­λα­δι­κό πο­σο­στό τους στις πε­ρι­φε­ρεια­κές ή­ταν χα­μη­λό­τε­ρο από αυτό των ευ­ρω­ε­κλο­γών (8,21%). Στις δη­μο­τι­κές το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό τους ήταν στην Α­θή­να ό­που πή­ραν 4 συμ­βού­λους, ε­νώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στο Πα­λαιό Φά­λη­ρο πή­ραν 2 συμ­βού­λους ε­νώ στου υ­πό­λοι­πους έ­ξι δή­μους που κα­τέ­βη­καν πήραν α­πό έ­να σύμ­βου­λο (Πει­ραιά, Σπά­των - Αρ­τέ­μι­δος, Κη­φι­σιάς, Γλυ­φά­δας, Α­λίμου, και Με­σο­λογ­γί­ου). Ό­μως, ει­δι­κά στην πε­ριο­χή του Πει­ραιά, δεν κα­τέ­βη­καν σε καί­ριους δή­μους στις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές ε­νώ εί­χαν δύ­να­μη για­τί προ­τίμη­σαν να δώ­σουν τις ψή­φους τους στο Μώ­ρα­λη και σε Συ­ρι­ζαί­ους υ­πο­ψή­φιους δή­μαρ­χους, ό­πως δεί­χνουν ό­λα τα στοι­χεί­α. Δη­λα­δή α)  ο υ­πο­ψή­φιός της Χ.Α στον Πει­ραιά ο Κού­ζη­λος, πή­ρε τους μι­σούς ψή­φους α­πό αυ­τούς που πή­ρε στο δήμο ο Πα­να­γιώ­τα­ρος για την πε­ρι­φέ­ρεια, και β) δεν κα­τέ­βη­καν κα­θό­λου στο Πέ­ραμα, δη­λα­δή στην Ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, που την ε­πο­φθαλ­μιά η ΚΟ­ΣΚΟ, ό­που στις πε­ρι­φε­ρεια­κές ση­μεί­ω­σαν το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στά τους πα­νελ­λα­δι­κά, και όπου τε­λι­κά ε­κλέ­χτη­κε με ε­λά­χι­στη δια­φο­ρά υ­πο­ψή­φιος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η δο­λο­φονι­κή συμ­μο­ρί­α έ­χει πο­λι­τι­κό α­φε­ντι­κό τον Πού­τιν, και το ύ­ψι­στο σε αυ­τές τις ε­κλο­γές για τα συμ­φέ­ρο­ντα του α­φε­ντι­κού της και του ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου άξο­να ή­ταν να α­νοί­ξει ο δρό­μος για να κα­τα­βρο­χθί­σει ο­λό­κλη­ρο το λι­μά­νι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η Cosco.
Το ψευ­τοΚ­ΚΕ πή­γε κα­λά σε ψή­φους με μέ­σο πα­νελ­λα­δι­κό πο­σο­στό 8,8%, χωρίς ό­μως α­ντί­κρι­σμα σε ε­κλο­γή πε­ρι­φε­ρειαρ­χών και δη­μάρ­χων για­τί αυ­τή δου­λειά την έ­χει α­φή­σει σε άλ­λους ρω­σό­δου­λους λι­γό­τε­ρο “ε­πα­να­στά­τες”. 
 
Α­νε­ξάρ­τη­τα ό­μως α­πό τα πο­σο­στά, το φαιο”κόκ­κι­νο” μέ­τω­πο προ­ώ­θη­σε τις θέ­σεις του σε πο­λύ κρί­σι­μες α­πό κά­θε ά­πο­ψη πε­ριο­χές.
Η πο­λι­τι­κή ση­μα­σί­α της Ατ­τι­κής εί­ναι φα­νε­ρή α­φού πρό­κει­ται για το πο­λι­τι­κό, οι­κο­νο­μι­κό και ι­διαί­τε­ρα βιο­μη­χα­νι­κό κέ­ντρο της χώ­ρας. Η θέ­ση του πε­ρι­φε­ρειάρ­χη στα χέ­ρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ του δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να δώσει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρα χτυ­πή­μα­τα, σε συν­δυα­σμό και με την ε­πι­κρά­τη­ση Μώρα­λη-Μα­ρι­νά­κη στον Πει­ραιά και την ε­κλο­γή Συ­ρι­ζαί­ων δη­μάρ­χων σε Κε­ρα­τσίνι-Δρα­πε­τσώ­να-Πέ­ρα­μα, αλ­λά και του φι­λο­συ­ρι­ζαί­ου Ιω­α­κει­μί­δη σε Κοκ­κι­νιά, Ρέ­ντη. Στην Ατ­τι­κή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ε­νί­σχυ­σε τη δύ­να­μή του και στους δή­μους, και πήρε ε­κτός α­πό τους Δή­μους της Νέ­ας Ιω­νίας, και της Φι­λα­δέλ­φειας-Χαλ­κηδό­νας που εί­χε ή­δη, τους δή­μους Και­σα­ρια­νής, Αι­γά­λε­ω, Ζω­γρά­φου, Α­γί­ας Πα­ρασκευ­ής, Χα­λαν­δρί­ου, Βύ­ρω­να. 
Τα Ιό­νια Νη­σιά εί­ναι μί­α πε­ριο­χή που έ­χει α­πλώ­σει τα χέ­ρια της τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια η Ρω­σί­α, με τη διορ­γά­νω­ση της λε­γό­με­νης “Ρώ­σι­κης Ε­βδο­μάδας” κα­τά τη διάρ­κεια της ο­ποί­ας φέρ­νει στο Ιό­νιο το α­πο­βα­τι­κό πλοί­ο του ρώ­σι­κου στό­λου της Μαύ­ρης Θά­λασ­σας “Καί­σαρ Κουνί­κοφ”, κα­θώς και με α­γορές ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων και α­κι­νή­των. Στην ί­δια πε­ριο­χή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πή­ρε τους δή­μους Λευ­κά­δας και Κέρ­κυ­ρας, του βα­σι­κού νη­σιού ό­που διορ­γα­νώ­νεται η “Ρώ­σι­κη Ε­βδο­μά­δα”. Συν­διορ­γα­νω­τής της “Ρώ­σι­κης Ε­βδο­μά­δας” εί­ναι ο Δή­μος της Πά­τρας ό­που για πρώ­τη φο­ρά έ­κλε­ξε δή­μαρ­χο το ψευ­τοΚ­ΚΕ.
Αλ­λά πιο κρί­σι­μη α­κό­μα εί­ναι η Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νί­α ό­που βρί­σκο­νται τα λι­γνι­τω­ρυ­χεί­α, τα ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής της ΔΕ­Η και α­πό ό­που θα πε­ρά­σει ο α­γω­γός με­τα­φο­ράς α­ζέ­ρι­κου α­ε­ρί­ου, ο TAP, (ε­φό­σον γί­νει, για­τί μέ­χρι στιγ­μής κα­θυ­στε­ρεί με ευ­θύ­νη της ελ­λη­νι­κής πλευράς. Αυ­τό το α­ντι­κεί­με­νο είχε η πρό­σφα­τη ε­πί­σκε­ψη του προ­έ­δρου του Α­ζερ­μπα­ϊτζάν Α­λί­γεφ στην Ελ­λάδα). Ο Σα­μα­ράς α­νέ­λα­βε να τον κα­θη­συ­χά­σει, χω­ρίς κα­μί­α ου­σια­στι­κή δέ­σμευ­ση. Έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει ό­τι το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που έ­χει α­να­λά­βει το ρό­λο του πλα­σιέ των ρώ­σι­κων συμ­φε­ρό­ντων, θα κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να σα­μπο­τά­ρει τον ΤΑΡ. Τον ΤΑΡ με το α­ζέ­ρι­κο α­έ­ριο τον δέ­χτη­κε η Ελ­λά­δα σαν δέ­λεαρ προς τη Δύ­ση, ει­δι­κά προς τη Γερ­μα­νί­α, για να δε­χτεί αυ­τή να θα­να­τω­θεί ο μό­νος α­γω­γός που θα πα­ρέ­κα­μπτε τη Ρω­σί­α, ο Να­μπού­κο . Πρέ­πει να ση­μειω­θεί ότι ο α­περ­χό­με­νος πε­ρι­φε­ρειαρ­χής Δα­κής που έχασε α­πό εί­χε το­πο­θε­τη­θεί στο πε­ρι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο υ­πέρ του ΤΑΡ για να μειω­θεί η α­κρι­βή τι­μή του ρώ­σι­κο φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και να ε­ξα­λει­φθούν οι αρ­νη­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις στη βιο­μη­χα­νί­α και στην α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα λό­γω της ε­ξάρ­τη­σης α­πό “πε­ριο­ρι­σμέ­νους προ­μη­θευ­τές” ό­πως δει­λά έ­λε­γε για την Γκάζ­προμ (http://www.kozan.gr/post/135880). Ο Δα­κής έ­χα­σε α­πό τον α­ντι­ση­μί­τη, φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη που ε­πι­λέ­χτη­κε αρ­χικά α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σαν υ­πο­ψή­φιος, και κα­τέ­βη­κε τε­λι­κά α­νε­ξάρ­τη­τος με­τά την υπα­να­χώ­ρη­ση που έ­κα­νε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­τω από την πί­ε­ση δια­μαρ­τυ­ριών για τον α­ντι­ση­μι­τι­σμό και το φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του. Στην πρά­ξη υ­πο­στη­ρί­χθη­κε από το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μέ­χρι το τέ­λος και ε­κεί ο­φεί­λε­ται η ε­κλο­γή του. Ο πιο νευ­ραλ­γικός λοι­πόν δή­μος αυ­τής της πε­ρι­φέ­ρειας, αυ­τός της Κο­ζά­νης ε­πί­σης πέ­ρα­σε στα χέ­ρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Στην πιο με­γά­λη πε­ρι­φέ­ρεια της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, αυ­τή της Κε­ντρικής Μα­κε­δο­νί­ας, ε­κλέ­χτη­κε ο γνω­στός για το φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του Τζι­τζικώ­στας της ΝΔ, που κα­τέ­βη­κε σαν α­νε­ξάρ­τη­τος α­πέ­να­ντι στον Ιω­αν­νί­δη ο ο­ποί­ος ή­ταν η ε­πί­ση­μη υ­πο­ψη­φιό­τη­τα της ΝΔ. Στην πρά­ξη φά­νη­κε α­πό τη με­γάλη δια­φο­ρά ψή­φων α­νά­με­σα σε Τζι­τζι­κώ­στα και Ιω­αν­νί­δη, ό­τι η ΝΔ υ­πο­στή­ρι­ξε τον Τζι­τζι­κώ­στα. Πριν το β΄ γύ­ρο ο Τζι­τζι­κώ­στας μί­λη­σε στο ρα­διο­σταθ­μό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, “στο Κόκ­κι­νο” και εί­πε τα ε­ξής για την εμ­φά­νι­ση του Τσί­πρα στο ντι­μπέ­ϊτ των υ­ποψη­φί­ων για την προ­ε­δρί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής: “Να σας πω την α­λή­θεια μου ά­ρε­σε πο­λύ το ό­τι ο Α­λέ­ξης Τσί­πρας έ­φε­ρε σε ε­ξαι­ρε­τικά δύ­σκο­λη θέ­ση με τις ε­ρω­τή­σεις του τους αν­θρώ­πους που έ­χουν φέ­ρει ό­λα τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέση τους Έλ­λη­νες” (http://www.protothema.gr/ekloges-2014/arthro/380515/). Έ­τσι ε­κλέ­χτη­κε στο β΄ γύ­ρο με 71% (!) Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης του Τζι­τζι­κώ­στα ε­κλέ­χτη­κε η Β. Πα­του­λί­δου, που εί­χε εμ­φα­νι­στεί σε εκ­πο­μπή του Kontra μα­ζί με τον Κα­σι­διά­ρη, και υ­πο­στή­ρι­ξε την το­πο­θέ­τη­ση του δη­μο­σιο­γρά­φου της εκ­πο­μπής ό­τι οι διώ­ξεις κα­τά της “ΧΑ” εί­ναι α­στή­ρι­κτες και ε­πι­κίνδυ­νες για­τί στρέ­φο­νται ε­νά­ντια σε έ­να “νό­μι­μα ε­κλεγ­μέ­νο κόμ­μα”.
Η ά­νε­τη ε­κλο­γή του Μπου­τά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δεν α­πο­τε­λεί σε καμί­α πε­ρί­πτω­ση α­ντί­βα­ρο στην ε­κλο­γή Τζι­τζι­κώ­στα, για­τί ο πρώ­τος στή­ρι­ξε α­πό την αρ­χή την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Τζι­τζι­κώ­στα, την ί­δια στιγ­μή που τό­σο ο Ιω­αννί­δης, ό­σο και ο Μπό­λα­ρης υ­πο­ψή­φιος του ΠΑ­ΣΟΚ τον κα­τάγ­γει­λαν για τις σχέ­σεις του με τη “Χρυ­σή Αυ­γή”. Δεύ­τε­ρο, για­τί πρό­σφα­τα ο “προ­ο­δευ­τι­κός” Μπουτά­ρης υ­πό­γρα­ψε συμ­φω­νί­α 50 εκ δολ­λα­ρί­ων με τη με­γα­λύ­τε­ρη κρα­τι­κή ε­ται­ρεία τρο­φί­μων και πο­τών στην Κί­να, και ό­λα δεί­χνουν ό­τι θα υ­πο­στη­ρί­ξει το πέρα­σμα του ΟΛ­Θ (Ορ­γα­νι­σμού Λι­μέ­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης) σε ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα συμ­φέρο­ντα (http://www.businessnews.gr/article/4971/).     
 
Η βρώμικη γραμμή Βενιζέλου-Σαμαρά υπέρ ΣΥΡΙΖΑ
 
Η γραμ­μή Βε­νι­ζέ­λου - Σα­μα­ρά να μην κά­νουν συμ­φω­νί­α για κοι­νή κά­θοδο σε ο­ποια­δή­πο­τε πε­ριο­χή και να μη δώ­σουν ε­πί­ση­μες υ­πο­ψη­φιό­τη­τες, εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα σε Ατ­τι­κή και Πει­ραιά την ά­με­ση στή­ρι­ξη α­πό στε­λέ­χη του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΝΔ των υ­πο­ψη­φιο­τή­των Δού­ρου και Μώρα­λη κα­τά του Σγου­ρού που κα­τέ­βη­κε σαν α­νε­ξάρ­τη­τος και του Μι­χα­λο­λιά­κου που εί­χε ε­πί­σης μό­νο ανε­πί­ση­μη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή εί­ναι η σχε­τι­κή α­να­φο­ρά σε άρ­θρο των Νέ­ων με τί­τλο “Ποιος σκό­τω­σε το Γιάν­νη Σγου­ρό”, ό­τι  ο Α­ντώ­νης Λιντζέ­ρης, της Νο­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής Πα­ΣοΚ Β’ Πει­ραιά (α­δελ­φός του πρώ­ην βουλευ­τή Δη­μή­τρη Λι­ντζέ­ρη), “έ­δω­σε κα­θα­ρή γραμ­μή στους πα­σό­κους να ψη­φί­σουν Δού­ρου!”.
Γε­νι­κά η γραμ­μή της λε­γό­με­νης “χα­λα­ρής” ή “κα­τά συ­νεί­δη­ση” ψή­φου, πρι­μο­δό­τη­σε ό­σο τί­πο­τα άλ­λο το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που α­πό πέρ­σι το κα­λο­καί­ρι προ­πα­γάνδι­ζε την ψή­φο στις ε­κλο­γές σαν ψή­φο α­να­τρο­πής, πρό­κρι­μα των ε­θνι­κών ε­κλο­γών. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι σε πολ­λούς από τους δή­μους που πή­ρε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κα­τέ­βη­καν δια­σπα­σμέ­νοι με δύ­ο και τρεις υ­πο­ψη­φίους, ε­νώ στον β΄ γύ­ρο έ­να με­γά­λο τμή­μα των ψή­φων τους πή­γαι­νε στον Συ­ρι­ζαίο.
Το εν­δε­χό­με­νο της κοι­νής κα­θό­δου ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ, αλ­λά και της στή­ρι­ξης κομ­μα­τι­κών υ­πο­ψη­φί­ων, α­πέ­κλει­σε α­πό νω­ρίς το ΠΑ­ΣΟΚ. Ο Αν­δρου­λά­κης, ως γραμμα­τέ­ας της Κε­ντρι­κής Πο­λι­τι­κής Ε­πι­τρο­πής του ΠΑ­ΣΟΚ, έ­ξι μή­νες πριν τις ε­κλο­γές (!) δή­λω­σε ό­τι: “Το ΠΑ­ΣΟΚ δεν θα δώ­σει χρί­σμα­τα, κε­ντρι­κά δεν θα έρθει σε κα­μί­α συμ­φω­νί­α με την Ν.Δ ,εί­τε με ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο κόμ­μα εί­ναι ε­κτός του ι­δε­ο­λο­γι­κού του πλαι­σί­ου”, (cityvoice.gr/index.php/politiki/16673-andr, 1/11/2013). Α­πό κο­ντά ο Σα­μα­ράς σε συ­νέ­ντευ­ξή του στο Mega, εί­πε “Δεν κα­τε­βαί­νου­με μα­ζί με το ΠΑ­ΣΟΚ. Εί­μα­στε άλλο κόμ­μα”, και διευ­κρί­νι­σε ό­τι δεν υ­πάρ­χει ού­τε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση για σχέδιο κοι­νών κα­θό­δων. Ο γραμ­μα­τέ­ας της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­τρο­πής της ΝΔ Πα­πα­μι­μίκος δή­λω­σε ε­πί­σης ό­τι “η ΝΔ δεν θα μπει σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση στη λο­γι­κή να δώσει “χρί­σμα­τα” και να α­να­κοι­νώ­σει ε­πί­ση­μες στη­ρί­ξεις” (www.k-tipos.gr, 25/01/2014). Τα κα­θάρ­ματα αυ­τά διοι­κούν α­πό κοι­νού την Ελ­λά­δα κε­ντρι­κά αλ­λά κά­νουν πως δεν γνωρί­ζο­νται το­πι­κά για να δί­νουν την το­πι­κή ε­ξου­σί­α στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η αι­τί­α αυ­τής της φαι­νο­με­νι­κά α­ντι­φα­τι­κής στά­σης εί­ναι α­πλή. Οι Βε­νι­ζέ­λος-Σα­μα­ράς, ό­πως και ο ί­διος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θε­λουν η κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α να εί­ναι στα χέ­ρια των “φι­λο­ευ­ρω­παί­ων” ΝΔ -ΠΑ­ΣΟΚ ώ­στε η Ε­Ε να δί­νει στο ρω­σό­δου­λο ελ­λη­νικό κα­θε­στώς λε­φτά και πο­λι­τι­κή στή­ρι­ξη, ε­νώ ο Τσί­πρας θα κά­νει τον μπαμπού­λα. Αν ο Τσί­πρας έρ­θει στην κυ­βέρ­νη­ση, ού­τε θα πεί­θει σαν φι­λο­ευ­ρω­παίος ού­τε θα υ­πάρ­χει έ­νας πει­στι­κός μπα­μπού­λας, ε­κτός α­πό την διε­θνώς α­ποκρου­στι­κή ΧΑ.
Ταυ­τό­χρο­να, οι Βε­νι­ζέ­λος-Σα­μα­ράς φρό­ντι­σαν να σιω­πή­σουν γύ­ρω α­πό το ζή­τη­μα της συμ­με­το­χής των να­ζι­στών στις ε­κλο­γές, και τους ά­φη­σαν στο απυ­ρό­βλη­το σε κά­θε ε­πί­πε­δο κε­ντρι­κό και το­πι­κό, την ί­δια στιγ­μή που α­πό τα κα­νά­λια προ­βάλ­λο­νταν σκη­νές α­πό τις το­πι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις της “ΧΑ” με να­ζι­στές υ­πο­ψή­φιους που κραύ­γα­ζαν έ­ξαλ­λοι κα­τά των διώ­ξεων των “α­γω­νιστών”. Μά­λι­στα, ό­χι μό­νο ά­φη­σαν α­κά­λυ­πτους ό­σους υ­πο­ψη­φί­ους τους κα­τάγ­γει­λαν συ­νερ­γα­σί­ες συν­δυα­σμών με να­ζι­στές, αλ­λά ε­νί­σχυ­σαν με κά­θε τρό­πο αυτούς α­κρι­βώς τους συν­δυα­σμούς (κα­ταγ­γε­λί­α Μι­χα­λο­λιά­κου για φι­λο­χρυ­σαυγι­τι­σμό του Μώ­ρα­λη στον Πει­ραιά, κα­ταγ­γε­λί­ες Ιω­αν­νί­δη - Μπό­λα­ρη για φιλο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του Τζι­τζι­κώ­στα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη).