Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

 

Ε­μείς ό­ταν λέ­με συ­μπα­ρά­στα­ση σε έ­ναν α­γώ­να, δεν εν­νο­ού­με να βγάλου­με μια α­να­κοί­νω­ση που να λέ­ει εί­μα­στε με τους ερ­γά­τες και πά­ει τε­λεί­ωσε. Αυ­τά τα κά­νουν οι πο­λι­τι­κοί α­πα­τε­ώ­νες που σκο­πό έ­χουν να ε­ξα­πα­τή­σουν τους ερ­γά­τες για τα δι­κά τους σκο­τει­νά σχέ­δια. Συ­μπα­ρά­στα­ση για μας θα πει να εί­σαι πα­ρών στους α­γώ­νες και να πα­σχί­ζεις γι αυ­τούς και κυ­ρί­ως να προπαγαν­δί­ζεις το δί­κιο τους και να μοι­ρά­ζε­σαι σκέ­ψεις και ε­μπει­ρί­ες με τους αν­θρώ­πους που α­γω­νί­ζο­νται.

 Με ε­ξαί­ρε­ση την Ο­ΑΚ­ΚΕ, κα­νέ­να άλ­λο κόμ­μα δεν έ­πρα­ξε κά­τι τέ­τοιο. Πρώ­τα-πρώ­τα η ΝΔ που εμ­φα­νί­ζε­ται ό­λη αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο ό­τι δή­θεν υ­πο­στη­ρίζει τον α­γώ­να. Αυ­τή δεν έ­στει­λε ού­τε έ­να σω­μα­τεί­ο που ε­λέγ­χει, ού­τε έ­να συν­δι­κα­λι­στή της να πει μια κου­βέ­ντα και να μεί­νει μα­ζί με τους ερ­γά­τες τις μέ­ρες που ή­ταν έ­ξω α­πό το Υ­ΠΑ­ΠΕΝ ή στα με­ταλ­λεί­α. Και πα­ρό­λο που οι ερ­γάτες -και αυ­τό ή­ταν λά­θος τους- έ­δω­σαν λου­λού­δια στο Μεϊ­μα­ρά­κη έ­ξω α­πό την ΕΡ­Τ πριν το debate με τον Τσί­πρα, αυ­τός δεν βρή­κε ού­τε μια λέ­ξη να πει για να υ­ποστη­ρί­ξει τους ερ­γα­ζό­με­νους και τον α­γώ­να τους ό­ταν ο Τσί­πρας έ­λε­γε ό­τι πρέ­πει να τη­ρη­θούν οι νό­μοι για τις ά­δειες των με­ταλ­λεί­ων. Την ί­δια στιγ­μή μά­λι­στα που οι ερ­γά­τες χτυ­πιό­ντου­σαν με την α­στυ­νο­μί­α έ­ξω α­πό τα κά­γκε­λα του με­γά­ρου της ΕΡ­Τ.

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος και το Πο­τά­μι. Για το Πο­τά­μι ό­λο το πρό­βλημα ε­ντο­πι­ζό­ταν στην α­ντί­θε­ση Σκουρ­λέ­τη-Λα­φα­ζά­νη, δη­λα­δή ό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μη χά­σει ψή­φους α­πό τη ΛΑ­Ε έ­βα­λε το Σκουρ­λέ­τη και α­να­κά­λε­σε τις ά­δειες. Το ΠΑ­ΣΟΚ  σε συ­νέ­ντευ­ξη της Γεν­νη­μα­τά κα­τά την ε­πί­σκε­ψή της στα με­ταλ­λεί­α εί­πε ό­τι εί­ναι με την ε­πέν­δυ­ση ε­φό­σον αυ­τή δεν μο­λύ­νει. Μα κα­λά δεν διάβα­σαν τις με­λέ­τες; Τό­σα χρό­νια δεν ξέ­ρουν αν υ­πάρ­χει μό­λυν­ση ή δεν υ­πάρ­χει; Μα ή­ταν το ΠΑ­ΣΟΚ που τό­σα χρό­νια στην κυ­βέρ­νη­ση δεν έ­κα­νε τί­πο­τα για την ε­πέν­δυ­ση. Ή­ταν η ΝΔ που σαν κυ­βέρ­νη­ση δεν ορ­γά­νω­σε ού­τε μια συ­ζή­τη­ση στην τη­λε­ό­ρα­ση και να κα­λέ­σει τους ε­πι­στή­μο­νες να συ­ζη­τή­σουν για τη μό­λυν­ση. Το χει­ρό­τε­ρο ό­λων εί­ναι το ψευ­τοΚ­ΚΕ που α­φού πα­λιό­τε­ρα αυ­τό ξε­κί­νη­σε α­πό την ε­πο­χή της TVX εκ­στρα­τεί­α ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση, σε συμ­μα­χί­α με το φασί­στα Μή­τσου, τό­τε κοι­νο­τάρ­χη Ο­λυ­μπιά­δας, τώ­ρα κά­νει το φί­λο των ερ­γα­τών. Αλ­λά στα ψη­φο­δέλ­τιά του στη Β΄ Θεσ­σα­λο­νί­κης έ­χει την «ΠΟ­ΛΥ­ΖΩ­Ι­ΔΟΥ ΒΑ­ΣΩ, ιδιω­τι­κή εκ­παι­δευ­τι­κό, δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Βόλ­βης, μέ­λος του Συ­ντο­νι­στικού Στρυ­μο­νι­κού ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση Χρυ­σού» και στη Χαλ­κι­δι­κή τη «ΖΑΦΕΙ­ΡΙΑ­ΔΟΥ ΜΑ­ΡΙΑ, εκ­παι­δευ­τι­κό, μέ­λος ε­πι­τρο­πής ε­νά­ντια στην ε­ξό­ρυ­ξη χρυσού Ν. Ρό­δων» (Ρι­ζο­σπά­στης, 6-9), ε­νώ  ο Κου­τσού­μπας προ­ε­κλο­γι­κά και προ­φο­ρι­κά εί­πε σε μια στιγμή ό­τι η ε­πέν­δυ­ση μπο­ρεί να γί­νει ε­φό­σον δεν μο­λύ­νει το πε­ρι­βάλ­λον. Α­μέ­σως με­τά τα ΔΣ των σω­μα­τεί­ων βγή­καν δυ­στυ­χώς και ύ­μνη­σαν το ψευ­τοΚ­ΚΕ: «”Ε­μείς τι­μού­με την στά­ση του ΚΚΕ, το ο­ποί­ο στα­θε­ρά στην πορεί­α του βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των ερ­γα­ζο­μέ­νων, ό­που και αν αυ­τοί δου­λεύ­ουν, χω­ρίς να τους δια­χω­ρί­ζει σε κα­λούς και κα­κούς ή  δι­κούς μας και των άλ­λων, ό­πως πρό­σφα­τα ε­πι­βε­βαί­ω­σε και με τις δη­λώ­σεις του ο Γ.Γ. του Κόμ­μα­τος κος Δ. Κου­τσιού­μπας” (α­πό την Αυ­γή της 6-9, που έ­χει ο­λό­κλη­ρη την α­να­κοί­νω­ση). Αυτή η δή­λωση α­μέ­σως α­να­σκευά­στη­κε. Ό­μως δεν πρό­λα­βε να στε­γνώ­σει α­κό­μη το με­λά­νι της α­να­κοί­νω­σης και το ψευ­τοΚ­ΚΕ έ­δει­ξε το πραγ­μα­τι­κό του πρόσω­πο. Συ­γκε­κρι­μέ­να στις 8 Σε­πτέμ­βρη α­ντι­προ­σω­πεί­α της κομ­μα­τι­κής ορ­γά­νωσης Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας του ψευ­τοΚ­ΚΕ συ­να­ντή­θη­κε με εργα­ζό­με­νους των με­ταλ­λεί­ων. Με­τά τη συ­νά­ντη­ση ο Σ. Ζα­ρια­νό­που­λος, ευ­ρω­βου­λευ­τής του ψευτοΚ­ΚΕ και υ­πο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης δη­λώ­νει: «Ο κε­ντρι­κός σχε­δια­σμός της οι­κο­νο­μί­ας, με α­ξιο­ποί­η­ση ό­λων των δυ­να­το­τή­των της χώ­ρας για την ι­κα­νο­ποί­η­ση των λα­ϊ­κών α­να­γκών και ό­χι της κερ­δο­φο­ρί­ας του κε­φα­λαί­ου, η α­να­τρο­πή του κα­πι­τα­λι­στι­κού δρό­μου α­νά­πτυ­ξης εί­ναι τώ­ρα ο μό­νος δρό­μος για τους ερ­γα­ζό­με­νους και το λα­ό. Και στην πε­ρί­πτω­ση των με­ταλ­λεί­ων Χαλ­κι­δι­κής και του δί­καιου α­γώ­να των ερ­γα­ζο­μέ­νων για τη δου­λειά τους, μό­νο αυ­τή η πο­λι­τι­κή α­να­τρο­πής που προ­τεί­νει το ΚΚΕ εί­ναι ι­κα­νή να συν­δυά­σει ά­με­σα και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά και το δι­καί­ω­μα στη δου­λειά, και ταυ­τό­χρονα την προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και της υ­γεί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής. Κά­τι που α­πό τη φύ­ση δεν θέ­λει και δεν μπο­ρεί να ε­ξα­σφα­λί­σει η ι­διω­τι­κή οι­κο­νο­μί­α» (http://www.rizospastis.gr, 9-9). Δη­λα­δή τα προ­βλή­μα­τα των εργα­τών θα λυ­θούν ό­ταν το ψευ­τοΚ­ΚΕ κά­νει το πρα­ξι­κό­πη­μά του. Μέ­χρι τό­τε οι εργά­τες μπο­ρούν να μεί­νουν χω­ρίς δου­λειά και η χώ­ρα χω­ρίς ερ­γά­τες και βιο­μη­χα­νί­α.

Με τό­σους «συ­μπα­ρα­στά­τες» θα έ­πρε­πε να υ­πήρ­χαν έ­ξω α­πό το Υ­ΠΑ­ΠΕΝ χιλιά­δες άν­θρω­ποι και ό­χι οι ερ­γά­τες με με­ρι­κούς σ. της Ο­ΑΚ­ΚΕ. Η συ­μπα­ρά­σταση φαί­νε­ται στην πρά­ξη και ό­χι στα λό­για. Ι­δί­ως ό­ταν στην πρά­ξη κά­νει κα­νείς τα α­ντί­θετα α­πό ό­σα λέ­ει στα λό­για τό­τε κα­λύ­τε­ρα να λεί­πει η συ­μπα­ρά­στα­ση!