Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, πάντα δίπλα στην “άγια” Ρωσία και τους φασίστες της

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

 

Τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη 11-12 Μα­ΐ­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις κα­τε­χόμε­νες α­πό τη Ρω­σί­α α­να­το­λι­κές ε­παρ­χί­ες της Ου­κρα­νί­ας, με πρω­το­βου­λί­α του στε­λέ­χους του γαλ­λι­κού φα­σι­στι­κού Ε­θνι­κού Με­τώ­που της Λε­πέν, Ζαν Λουκ Σαφ­χα­ου­ζέρ, διά­σκε­ψη υ­πό τον τί­τλο “Ντον­μπάς: Χτες, Σή­με­ρα, Αύ­ριο”.

Σ’ αυ­τό έ­λα­βαν μέ­ρος στε­λέ­χη της ευ­ρω­πα­ϊ­κής φα­σι­στι­κής α­κρο­δε­ξιάς, ό­πως ο Μα­νουέλ Οχ­σεν­ρά­ι­τερ (του γερ­μα­νι­κού φα­σι­στι­κού πε­ριο­δι­κού Zuerst!), Σέρ­βοι φα­σί­στες, μέ­λη της γαλ­λι­κής ρα­τσι­στι­κής ορ­γά­νω­σης Bloc Identitaire, κα­θώς και έ­νας νε­ο­λαί­ος της Forza Italia του Μπερ­λου­σκό­νι, ο­νό­μα­τι Α­λε­σά­ντρο Μου­σο­λί­νο.

Ε­κεί βρέ­θη­κε και ο ψευ­το­στα­λι­νι­κός Φιν­λαν­δός Γιό­χαν Μπάκ­μαν, φανα­τι­κός θαυ­μα­στής της ε­πε­κτα­τι­κής πο­λι­τι­κής του Πού­τιν.

Δεν θα μπο­ρού­σαν φυ­σι­κά να λεί­ψουν εκ­πρό­σω­ποι της πλέ­ον φι­λο­ρώσι­κης φα­σι­στι­κής κλί­κας στην Ευ­ρώ­πη, που εί­ναι οι η­γε­σί­ες του συ­νό­λου των ελ­λη­νι­κών κα­θε­στω­τι­κών κομ­μά­των. Έ­τσι, στη διά­σκε­ψη εί­χαν προ­σκλη­θεί εκ μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου και ο Ανδρέ­ας Ζα­φεί­ρης, εκ μέ­ρους της Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ (ΝΑΡ) ο γνω­στός πά­λαι πο­τέ αρ­χι­κνί­της δη­μο­σιο­γρά­φος της Καθη­μερι­νής και υ­πο­στη­ρι­κτής του Πού­τιν Πέ­τρος Πα­πα­κων­στα­ντί­νου και τέλος α­πό τη… ΝΔ ο γνω­στός φι­λο­ρώ­σος βου­λευ­τής της, Σί­μος Κε­δί­κο­γλου, κυ­βερνη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος και προ­ω­θη­τής ρώ­σι­κων α­γο­ρών γης στην Ελ­λά­δα ε­πί συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ - ΠΑ­ΣΟΚ - ΔΗ­ΜΑΡ.

Τα στοι­χεί­α δη­μο­σιο­ποί­η­σε ο Ου­κρα­νός πο­λι­τι­κός ε­πι­στή­μο­νας και α­να­λυ­τής του φαι­νο­μέ­νου της Α­κρο­δε­ξιάς, με έ­δρα τη Βιέν­νη, Α­ντόν Σε­χο­φτσόφ.

Δεν μά­θα­με ού­τε μπο­ρέ­σα­με να βρού­με στο Δια­δί­κτυο αν τε­λι­κώς οι πα­ρα­πά­νω με­τέ­βη­σαν στις κα­τε­χό­με­νες α­πό τη Ρω­σί­α πε­ριο­χές, ό­που α­λω­νίζουν οι Ρώ­σοι νε­ο­να­ζί μα­ζί με ψευ­το­κομ­μου­νι­στές που α­νε­μί­ζουν κάλ­πι­κες κόκ­κι­νες ση­μαί­ες, μα­ζί με δι­κέ­φα­λους α­ε­τούς του τσά­ρου. Δεν δια­βά­σα­με όμως και που­θε­νά ό­τι η με­τά­βα­σή τους αυ­τή α­κυ­ρώ­θη­κε ή ό­τι αρ­νή­θη­καν την πρόσκλη­ση.

Θα ή­ταν εν­δια­φέ­ρον ό­μως να μας πουν οι που­τι­νι­κοί “α­ντι­κα­πι­τα­λιστές” μας, αλ­λά και ο Κε­δί­κο­γλου, πώς, ε­νώ σε ό­λα τα άλ­λα ζη­τή­μα­τα εμ­φα­νί­ζονται ως μέ­γι­στοι ε­χθροί, στη βά­ση τά­χα του δι­λήμ­μα­τος “μνη­μό­νιο - α­ντι­μνη­μόνιο”, έ­χουν α­κρι­βώς την ί­δια φα­σι­στι­κή διαμε­λι­στι­κή γραμ­μή κα­τά του λα­ού της Ου­κρα­νί­ας και υ­πέρ της ρώ­σι­κης κα­το­χής.

ΕΡ­Τ α­νοι­χτή ή κλει­στή, μνη­μό­νιο ή α­ντι­μνη­μό­νιο, ευ­ρώ ή δραχ­μή, πά­ντως ό­λοι τους ό­ταν ο με­γα­λύ­τε­ρος φα­σι­σμός του πλα­νή­τη τούς κα­λεί να στα­θούν στο πλευ­ρό του, εί­ναι συ­νε­πείς στο ρα­ντε­βού τους. Και εις α­νώ­τε­ρα…