Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ-Ιβάν Σαββίδης προς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: “Πρέπει να μας πουν ευχαριστώ” (!!!)

Σαββίδης-Πούτιν Σαββίδης-Πούτιν

 

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­δει­κνύ­ει ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τη δου­λι­κότη­τα της στη Ρω­σί­α του Πού­τιν. Ο πιο α­νοι­χτά ρώ­σος κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χης, ο  Ι­βάν Σαβ­βί­δης, δή­λω­σε ό­τι το ελ­λη­νι­κό κρά­τος πρέ­πει να τον ευ­χα­ρι­στεί ε­πει­δή ξό­φλη­σε το χρέ­ος του ΠΑ­ΟΚ στην Ε­φο­ρί­α (!!!) 

 

Η δή­λω­ση του θα ή­ταν λι­γό­τε­ρο προ­κλη­τι­κή αν δεν εί­χε φρο­ντί­σει πρώ­τα η κυ­βέρ­νη­ση να κου­ρέ­ψει αυ­τό το χρέ­ος με α­παλ­λα­γή α­πό πρό­στι­μα και προ­σαυ­ξή­σεις. Χω­ρίς να θέ­λει να φα­νεί α­γνώ­μο­νας, ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης ευ­χα­ρί­στη­σε δη­μό­σια τον Τσί­πρα και τον Καμ­μέ­νο για αυτό …

Θα ρω­τή­σει κα­νείς, ποιος θα ε­λέγ­ξει τον Τσί­πρα και την κυ­βέρ­νη­σή του για μί­α ευ­νο­ϊ­κή ρύθ­μι­ση ε­ξό­φλη­σης χρε­ών στην Ε­φο­ρί­α που α­φο­ρά ό­λους τους πο­λί­τες, και την ο­ποί­α α­ξιο­ποί­η­σε και ο Σαβ­βί­δης;

Το θέ­μα στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση εί­ναι το ό­τι ο Σαβ­βί­δης πήρε τον ΠΑ­ΟΚ χά­ρη στην εγ­γύ­η­ση που έ­δω­σε ό­τι θα ξο­φλή­σει το χρέ­ος αλ­λά πε­ρίμε­νε να το ξο­φλή­σει μό­νο με­τά το κού­ρε­μα του που τε­λι­κά το ε­ξα­σφά­λι­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κά­τι στο ο­ποί­ο προ­φα­νώς υ­πο­λό­γιζε ό­πως προ­κύ­πτει και από τις δη­λώ­σεις του. Σύμ­φω­να με τη με­τα­γραμ­μέ­νη α­πό τους Α­ΝΕΛ συ­ρι­ζαί­α Ραχήλ Μα­κρή που έ­σπευ­σε να πα­νη­γυ­ρί­σει κι αυ­τή τη “δι­καί­ω­ση” Σαβ­βί­δη, ο ι­διο­κτή­της του ΠΑ­ΟΚ α­πό το 2012 (!) ζη­τού­σε “δια­φα­νείς λύ­σεις” για να πλη­ρώ­σει χω­ρίς “τις υ­περ­βο­λι­κές προ­σαυ­ξή­σεις και τα υ­πέ­ρο­γκα πρό­στι­μα”. 

Σε δημο­σί­ευ­μα της Ε­φη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών, α­να­φέ­ρε­ται ότι το συ­νο­λι­κό κε­φά­λαιο ο­φει­λής  ή­ταν πε­ρί­που 11 εκ ευ­ρώ, και τα πρό­στι­μα και οι προ­σαυ­ξή­σεις στις αρ­χές του 2013 ή­ταν 28 εκ ευ­ρώ!!!!!! (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=342107)  

Ο Σαβ­βί­δης τώ­ρα δη­λώ­νει ό­τι δεν ή­ταν υ­πο­χρε­ω­μέ­νος να πλη­ρώ­σει το χρέ­ος ού­τε με­τά το κού­ρε­μα, και ού­τε λί­γο ού­τε πο­λύ υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι έ­κανε μί­α …πα­τριω­τι­κή δω­ρε­ά (!) με την πλη­ρω­μή μό­νο του κε­φα­λαί­ου, δηλ του πο­σού των 10.886.000 Ευ­ρώ : 

“Αυ­τό για μέ­να ή­ταν θέ­μα αρ­χής. Θα μπο­ρού­σα­με να πτω­χεύ­σου­με και να μη δώ­σου­με τί­πο­τα. Αυ­τή η λύ­ση θα ή­ταν η πιο συμ­φέ­ρου­σα α­πό οι­κο­νο­μική ά­πο­ψη. Αλ­λά δεν ή­θε­λα σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση να υ­πάρ­χει μαύ­ρη κη­λί­δα στην ιστο­ρί­α του ΠΑ­ΟΚ. Πο­λύ δε πε­ρισ­σό­τε­ρο αν εμ­φα­νιζό­ταν αυ­τή στη δι­κή μου παρου­σί­α… Δεν θα ή­θε­λα να δώ­σω πο­λύ με­γά­λη πο­λι­τι­κή διά­στα­ση σε αυ­τό το θέμα. Εί­ναι μια πε­ρί­ερ­γη αί­σθη­ση. Μό­λις ή­πια έ­να πο­τή­ρι τσά­ι, το ο­ποί­ο κό­στι­σε 10.886.000 ευ­ρώ. Πρέ­πει να μας πουν ε­μάς ευ­χα­ρι­στώ. Ε­μείς μπο­ρού­σα­με να μην πλη­ρώ­σου­με, αλ­λά πλη­ρώ­σα­με. Ε­γώ θέ­λω να κα­λέ­σω ό­λους ό­σοι χρω­στούν σε αυ­τό το κρά­τος. Οι δι­κές σας ο­φει­λές εί­ναι οι πιο ση­μα­ντι­κές για την Ελ­λά­δα. Αυ­τή η κί­νη­ση του ΠΑ­ΟΚ πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει πα­ρά­δειγ­μα. Δεν πρέ­πει να σκε­φτό­μα­στε πά­ντα τον προ­σω­πι­κό πλου­τι­σμό. Θέ­λω να πω ευ­χα­ρι­στώ στους φί­λους του ΠΑ­ΟΚ στην ελ­λη­νι­κή Βου­λή ή που δεν εί­ναι σε αυ­τή. Αυ­τοί κι ε­μείς κά­θε μέ­ρα α­σχο­λού­μα­σταν με αυ­τά τα προ­βλή­μα­τα. Θέ­λω να πω ευ­χα­ρι­στώ στην ο­μά­δα του κ. Τσί­πρα και του κ. Καμ­μέ­νου. Μου υ­πο­σχέ­θη­καν και το έ­κα­ναν. Αυ­τή εί­ναι εν­δε­χο­μέ­νως η κύ­ρια δια­φο­ρά αυ­τών α­πό τους προ­η­γού­με­νους” (http://www.iefimerida.gr/news/206160/savvidis-o-paok-einai-katharos-tha-einai-megali-omada-eikones#ixzz3aO4Kctmf).

Τέ­τοιο α­πύθ­με­νο θρά­σος… Λες και ο Σαβ­βί­δης χρεια­ζό­ταν το κού­ρεμα για­τί εί­ναι θύ­μα της κρί­σης (!!!) Αυ­τός εί­ναι ω­φε­λη­μέ­νος α­πό την κρί­ση και έπρε­πε να α­πο­λο­γεί­ται που χρη­σι­μο­ποί­η­σε μί­α τέ­τοια ρύθ­μι­ση κο­μέ­νη και ραμέ­νη για τύ­πους σαν αυ­τόν. Ό­χι να το παί­ζει και ε­θνι­κός ευερ­γέ­της που δεν τον εν­δια­φέ­ρει ο “προ­σω­πι­κός πλου­τι­σμός” για τον ο­ποί­ο έ­χει φρο­ντί­σει το ελ­λη­νικό κρά­τος που του έ­χει δώ­σει ό­χι μό­νο τον ο­πα­δι­κό στρα­τό του ΠΑΟΚ αλ­λά ή­δη τη ΣΕ­ΚΑΠ, το ξε­νο­δο­χεί­ο “Μα­κε­δο­νί­α”, και πολ­λά κα­λά του­ρι­στι­κά κομ­μά­τια στη Χαλ­κι­δι­κή και προ­φα­νώς έ­χει να παίρ­νει κι άλ­λα. Για­τί ό­πως εί­πε έ­χει φί­λους στη Βου­λή, και οι πιο κα­λοί του φί­λοι στη Βου­λή (και στην κυ­βέρ­νη­ση) εί­ναι ο Τσί­πρας και ο Καμ­μέ­νος και οι “ο­μά­δες” τους… Οι η­γε­σί­ες ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και Α­ΝΕΛ λει­τουρ­γούν πράγ­μα­τι σαν ο­μά­δες ερ­γα­σί­ας ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης των που­τι­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, που μά­λι­στα δεν μέ­νουν στα λό­για… Ό­χι σαν τους προ­η­γούμε­νους… Έ­χει δί­κιο ο Σαβ­βί­δης, τό­σο ρω­σό­δου­λοι πο­λι­τι­κοί πρώ­τοι φο­ρά α­νέ­βη­καν στην ε­ξου­σί­α!

Έ­τσι οι άν­θρω­ποι του Πού­τιν χτί­ζουν το φι­λο­λα­ϊ­κό προ­φίλ τους, την ώ­ρα που ό­λο το έ­θνος θυ­μώ­νει με την υ­πο­τι­θέ­με­νη α­λα­ζο­νεί­α των γερ­μα­νών δα­νει­στών τους ο­ποί­ους κα­τα­κε­ραυ­νώ­νουν α­πό το πρω­ί μέ­χρι το βρά­δυ ό­λα τα ΜΜΕ, και ό­λοι οι κομ­μα­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποι. 

Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι τό­σο γα­λα­ντό­μο το κα­θε­στώς εί­χε φα­νεί άλ­λη μια φο­ρά, για λο­γα­ρια­σμό του Κόκ­κα­λη και του χρέ­ους του Ο­λυ­μπια­κού. Τό­τε η Βου­λή ψή­φι­σε  τρο­πο­λο­γί­α για τα χρέ­η των προ­η­γού­με­νων διοι­κή­σε­ων Κο­σκω­τά - Σα­λια­ρέ­λη. Μά­λι­στα, το κου­ρε­μέ­νο πο­σό που πλή­ρω­σε ο Κόκ­κα­λης, σε δό­σεις ό­μως, ή­ταν ι­σό­πο­σο πε­ρί­που με αυ­τό του Σαβ­βί­δη.

Α­μέ­σως με­τά την ε­ξό­φλη­ση των χρε­ών του ΠΑ­ΟΚ, ο Σαβ­βί­δης δεν έ­χα­σε χρό­νο και ε­πι­σκέ­φθη­κε για άλ­λη μια φο­ρά το Ά­γιο Ό­ρος, στα πλαί­σια της πουτι­νι­κής δι­πλω­μα­τί­ας σε μί­α πε­ριο­χή που για και­ρό ε­πο­φθαλ­μιά η Ρω­σί­α για να α­πο­κτή­σει η­γε­μο­νί­α στην ορ­θο­δο­ξί­α. Μά­λι­στα α­πό ε­κεί έ­κα­νε τη­λε­φω­νικά δη­λώ­σεις για το θέ­μα (http://ekklisiaonline.gr/index.php/ellada/item/1598-o-savvidis-to-agion-oros-kai-i-rythmisi-ton-ofeilon-tou-paok).

Εί­χα­με α­να­φερ­θεί και πα­λιό­τε­ρα στο τι ση­μαί­νει η ε­γκα­τά­στα­ση του Σαβ­βί­δη στον ΠΑ­ΟΚ, με α­φορ­μή την ε­πί­θε­ση στο σπί­τι του πρώ­ην προ­πο­νη­τή Δώ­νη (www.oakke.gr, 18/5/2013), και στις δη­λώ­σεις που έ­κα­νε, α­μέ­σως μό­λις πή­ρε τον ΠΑ­ΟΚ, πε­ρί ρώ­σι­κης αυ­το­κρα­το­ρί­ας που μπο­ρεί να βο­η­θή­σει την Ελ­λά­δα, αρ­κεί αυ­τή να μη φο­βη­θεί να αλ­λά­ξει “κέ­ντρο διοί­κη­σης” (www.oakke.gr, 15/10/2012).

Με κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι η Ελ­λά­δα φθά­νει πιο κοντά στο ση­μεί­ο που τη θέ­λει ο Πού­τιν και οι διά­φο­ροι άν­θρω­ποί του ό­πως ο Σαβ­βίδης, δη­λα­δή στο να με­τα­τρα­πεί σε ρώ­σι­κη α­ποι­κί­α, σε έ­να υ­πό­δου­λο εκ­φα­σι­σμένο κρά­τος με ε­ξα­θλιω­μέ­νο α­πό την πεί­να και την α­νερ­γί­α λα­ό, με κά­τερ­γα τύ­που Cosco, ό­που οι α­ποι­κιο­κρά­τες και οι κρα­τι­κο­δί­αι­τες βδέλ­λες τους θα α­πομυ­ζούν τον πλού­το της χώ­ρας, και θα ζη­τά­νε να τους λέ­με ευ­χα­ρι­στώ. Αυ­τή την ε­ξέ­λι­ξη δεν πρέ­πει να την ε­πι­τρέ­ψου­με.