Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ ΥΠΕΡ ΠΟΥΤΙΝ Ή ΟΤΑΝ Ο ΛΥΚΟΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΤΟΥ

 

Ό­ταν στα μέ­σα της δε­κα­ε­τί­ας του ’80 η σο­βιε­τι­κή πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α υπό τον Μ. Γκορ­μπα­τσόφ λάν­σα­ρε την πο­λι­τι­κή της “πε­ρε­στρό­ι­κα”, αρ­κε­τοί άν­θρωποι και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις στον πλα­νή­τη έ­χα­φταν το πα­ρα­μύ­θι πε­ρί οι­κειοθε­λούς ε­ξη­μέ­ρω­σης της ρω­σι­κής ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης (η ο­ποί­α προέ­κυ­ψε μέ­σα απ’ την α­ναρ­ρί­χη­ση της κρα­τικο-κομ­μα­τι­κής α­στι­κής τά­ξης στην ε­ξου­σί­α στα μέ­σα της δε­κα­ε­τί­ας του ’50 και τη με­τα­τρο­πή των σο­σια­λι­στι­κών σχέ­σε­ων πα­ρα­γω­γής σε κα­πι­τα­λι­στι­κές),

ε­νώ λί­γα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα α­κό­μα περισ­σό­τε­ροι έ­τρω­γαν ε­κεί­νο το πα­ρα­μύ­θι που έ­λε­γε ό­τι ε­ξαι­τί­ας ε­νός φι­λοδυ­τι­κού αναί­μα­κτου πρα­ξι­κο­πή­μα­τος κο­ρυ­φής η υ­περ­δύ­να­μη αυ­τή έ­πα­ψε να υ­πάρ­χει.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ, προ­ση­λω­μέ­νη στο μαρ­ξι­σμό-λε­νι­νι­σμό-μα­ο­ϊ­σμό, α­πό την πρώ­τη στιγ­μή κα­τάγ­γει­λε αυ­τή την ξαφ­νι­κή με­τα­στρο­φή των ρώ­σων σο­σια­λι­μπερια­λι­στών σαν μια ε­πι­χεί­ρη­ση με­ταμ­φί­ε­σης και κα­θη­συ­χα­σμού της Δύ­σης που θα ο­δη­γού­σε σε με­γα­λύ­τε­ρη εκ­με­τάλ­λευ­ση και κα­τα­πί­ε­ση στο ε­σω­τε­ρι­κό της πρώ­ην ΕΣ­ΣΔ, και τε­λι­κά στην ι­σχυ­ρο­ποί­η­ση ε­κεί μέ­σα της ί­διας της Ρω­σί­ας, πράγ­μα που θα της ε­πέ­τρε­πε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τα στρα­τη­γι­κά της η­γε­μο­νικά σχέ­δια: να κα­τα­λά­βει με στρα­τιω­τι­κή έ­φο­δο ο­λά­κε­ρη την Ευ­ρώ­πη για να α­πο­κτή­σει έ­τσι την πα­γκό­σμια η­γε­μο­νί­α α­πό τους α­με­ρι­κα­νούς α­ντα­γω­νιστές της σε συμ­μα­χί­α με τη σο­σιαλ­φα­σι­στι­κή Κί­να. Η στά­ση αυ­τή της Ο­ΑΚ­ΚΕ την ο­δή­γη­σε σε μια πο­λύ­χρο­νη πο­λι­τι­κή α­πομό­νω­ση. Ό­μως τα γε­γο­νό­τα ήρ­θαν να ε­πι­βε­βαιώ­σουν τις θέ­σεις της, και μά­λιστα με τον πιο πα­νη­γυ­ρι­κό τρό­πο.
Να λοι­πόν που σή­με­ρα η φαιο-”κόκ­κι­νη” Ρω­σί­α έ­χει ή­δη α­νά­ψει τον πόλε­μο μέ­σα στο έ­δα­φος της Ευ­ρώ­πης δια­με­λί­ζο­ντας με τα στρα­τεύ­μα­τά της την Ου­κρα­νί­α, α­φού προ­η­γού­με­να κα­τά­σφα­ξε την Τσε­τσε­νί­α και δια­μέ­λι­σε τη Γε­ωρ­γί­α. Να που ο Πού­τιν πρω­το­στα­τεί σε πο­λε­μι­κές δη­λώ­σεις κα­τά της Δύ­σης, την ώ­ρα που ο θε­ω­ρού­με­νος α­πό πολ­λούς “πιό­νι της Α­με­ρι­κής” προ­κά­το­χός του Γκορ­μπα­τσόφ δεν κρύ­βει την α­πέ­ρα­ντη α­φο­σί­ω­σή του στο ση­με­ρι­νό η­γέτη της χώ­ρας του. “Εί­μαι α­πό­λυ­τα πε­πει­σμέ­νος ό­τι ο Πού­τιν προ­στα­τεύ­ει τα συμ­φέ­ρο­ντα της Ρω­σί­ας κα­λύ­τε­ρα α­πό ο­ποιον­δή­πο­τε άλ­λον”, ο­μο­λό­γη­σε σύμ­φω­να με την Deutche Welle (6/11) ο τε­λευ­ταί­ος η­γέ­της της Σο­βιε­τι­κής Έ­νω­σης. Ό­σο για τη συ­μπά­θειά του προς την α­ντί­πα­λη υ­περδύ­να­μη, ο Γκορ­μπα­τσόφ, α­να­φε­ρό­μενος στην ου­κρα­νι­κή κρί­ση ή­ταν αρ­κε­τά ξε­κά­θα­ρος: <<“Η Ρω­σί­α συμ­φώ­νη­σε για νέ­ες σχέ­σεις, [και] δη­μιούρ­γη­σε νέ­ες δο­μές συ­νερ­γα­σί­ας. Και ό­λα θα πή­γαι­ναν κα­λά, ό­μως αυ­τό δεν ά­ρε­σε σε ό­λους μέ­σα στις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες”, εί­πε σε συνέ­ντευ­ξη στο ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρεί­ο Ι­ντερ­φάξ την Πέ­μπτη. “Έ­χουν διαφο­ρε­τι­κά σχέ­δια, χρειά­ζο­νται μια δια­φο­ρε­τι­κή κα­τά­στα­ση, μί­α η ο­ποί­α θα τους ε­πέ­τρε­πε να πα­ρεμ­βαί­νουν πα­ντού. Εί­τε κα­λό θα εί­ναι αυ­τό εί­τε κα­κό, δεν τους εν­δια­φέ­ρει”, εί­πε ο Γκορ­μπα­τσόφ, α­να­φε­ρό­με­νος στην Ουά­σι­γκτον”>>.
Και μό­νο α­πό τις πα­ρα­πά­νω δη­λώ­σεις μπο­ρεί πε­ρί­τρα­να να α­πο­δει­χτεί η ε­νιαί­α στρα­τη­γι­κή που συν­δέ­ει ό­λες τις φά­σεις και με­ταμ­φιέ­σεις του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού, ξε­κι­νώ­ντας α­πό την ε­πο­χή του Χρου­στσόφ και φτά­νο­ντας μέ­χρι τη ση­με­ρι­νή του α­νοι­χτού και “βελτιω­μέ­νου” χί­τλερ Πούτιν. Εί­ναι η στρα­τη­γι­κή της ε­πί­θε­σης για την κα­τά­κτη­ση της πα­γκό­σμιας κυριαρ­χί­ας με ω­μή βί­α, που μό­νο η μαρ­ξι­στι­κή-λε­νι­νι­στι­κή α­νά­λυ­ση και η ε­φαρμο­γή της μα­ο­ϊ­κής θε­ω­ρί­ας των Τριών Κό­σμων μας ε­πέ­τρε­ψαν να δού­με σε ό­λη της την πο­ρεί­α.

Πό­σο προ­φη­τι­κά α­πο­δει­κνύ­ο­νται σή­με­ρα τα κεί­με­να της Νέ­ας Α­να­τολής, ό­ταν, 27 χρό­νια πριν, κα­τέρ­ρι­πταν το ψεύ­τι­κο συ­μπα­θές προ­φίλ που εί­χε κα­τα­σκευά­σει η KGB για το κα­θε­στώς που υ­πη­ρε­τού­σε. Γρά­φα­με τό­τε στο άρ­θρο μας με τί­τλο “ΓΚΟΡ­ΜΠΑ­ΤΣΩΦ: Η ΠΡΟ­ΒΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟ­ΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥ­ΨΕΙ ΤΑ ΔΟ­ΝΤΙΑ ΤΟΥ ΛΥ­ΚΟΥ” (βλ. φ. 43-45, 28/5, 12/6 και 26/6/87) με­τα­ξύ άλ­λων και τα ε­ξής:
“Ο Γκορ­μπα­τσώφ, που δεν εί­ναι πα­ρά η τε­λευ­ταί­α με­τα­μόρ­φω­ση της ανώ­τα­της γρα­φειο­κρα­τι­κής α­στι­κής τά­ξης του Κρεμ­λί­νου, κα­θώς και μια φράξια αυ­τής της γρα­φειο­κρα­τί­ας που έ­χει σαν κύ­ριο στό­χο να δη­μιουρ­γή­σει ένα μέ­τω­πο συ­μπά­θειας προς τον σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμό σπά­ζο­ντας την πο­λι­τική α­πο­μό­νω­ση της φα­σι­στι­κής κλί­κας της ο­ποί­ας εί­ναι η­γέ­της, και στο διε­θνές ε­πί­πε­δο και στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας του.
Αυ­τή η με­τα­μόρ­φω­ση έ­χει σαν στό­χο της να ε­πι­τα­χύ­νει τη δια­δι­κασί­α της ε­πί­θε­σης ε­νά­ντια στα υ­πο­ψή­φια θύ­μα­τα του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού και ταυ­τό­χρο­να να τα κα­θη­συ­χά­σει α­πέ­να­ντι σ’ αυ­τόν τον ά­με­σο και πε­λώ­ριο κίνδυ­νο” (Ν.Α., φ. 43).
Ι­διαί­τε­ρα: “Στο ζή­τη­μα της πα­γκό­σμιας πο­λι­τι­κής θα πρέ­πει να δώ­σου­με πε­ρισ­σό­τε­ρη έμ­φα­ση στην διε­θνή πρα­χτι­κή της γκορ­μπα­τσω­φι­κής ηγε­σί­ας και κά­τω α­πό αυ­τό το πρί­σμα θα πρέ­πει να με­λε­τή­σου­με τα λό­για της.
Πραγ­μα­τι­κά ε­δώ βρί­σκε­ται η με­γά­λη δια­φο­ρά α­νά­με­σα στα λό­για και τις πρά­ξεις.
Τα με­γά­λα ω­ραί­α λό­για για την ει­ρή­νη υ­πη­ρε­τούν την πρα­χτι­κή του πο­λέ­μου. Η τα­χτι­κή που εκ­θειά­ζει με χει­μάρ­ρους λέ­ξε­ων την ει­ρή­νη και τη δη­μο­κρα­τί­α υ­πη­ρε­τεί τη στρα­τη­γι­κή της πα­γκό­σμιας πο­λε­μι­κής ε­πί­θε­σης και της ά­σκη­σης του πιο ά­γριου φασι­σμού ε­νά­ντια στους λα­ούς” (Ν.Α., φ. 45).
Η ε­πί­θε­ση των νέ­ων χί­τλερ προ­ϋ­πέ­θε­τε ό­χι μό­νο την ε­ντα­τι­κο­ποί­ηση της φα­σι­στι­κής κα­τα­πί­ε­σης και εκ­με­τάλ­λευ­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην πρώην ΕΣ­ΣΔ, αλ­λά και την ι­σχυ­ρο­ποί­η­ση του ρω­σι­κού σε βά­ρος των υ­πό­λοι­πων ε­θνι­κών ε­νω­σια­κών κρα­τών, που ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε σε πρώ­τη φά­ση με τη διά­λυ­ση της ΕΣ­ΣΔ. Σχε­τι­κά με αυ­τό, γρά­φα­με ή­δη στα 1987: “Αυ­τή η με­γα­λο­ρώ­σι­κη α­στι­κή τάξη εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νη να συ­ντρί­ψει τις ε­θνό­τη­τες. (…) Δεν εί­ναι κα­θό­λου τυχαί­ο που σή­με­ρα α­να­βιώ­νουν με ορ­μή μέ­σα α­πό τον ε­πί­ση­μο τύ­πο δύ­ο δί­δυ­μα ι­δε­ο­λο­γι­κά ψευ­το-θε­ω­ρη­τι­κά ε­κτρώ­μα­τα που εί­χαν προ­βλη­θεί, αλ­λά και σε σημα­ντι­κό βαθ­μό ε­γκα­τα­λει­φθεί εξαι­τί­ας των α­ντι­στά­σε­ων του λα­ού α­πό την μπρεζ­νιε­φι­κή κλί­κα. Το έ­κτρω­μα της συγ­χώ­νευ­σης των ε­θνο­τή­των και ε­κεί­νο της σλα­βο­φιλί­ας (ή παν­σλα­βι­σμού). (…) Ο παν­σλα­βι­σμός που εκ­φρά­ζε­ται κα­λυμμέ­να με τη σλα­βο­φι­λί­α α­ντι­στοι­χεί σε ε­πί­πε­δο ρώ­σι­κου σο­σιαλ­φα­σι­σμού με τη χι­τλε­ρι­κή θε­ω­ρί­α της ά­ρειας φυ­λής. Αυ­τή η θε­ω­ρί­α έ­χει σαν βα­θύ­τε­ρο στό­χο της την προς τα έ­ξω ε­πέ­χτα­ση του λε­γό­με­νου “ανώτε­ρου έ­θνους” για λο­γα­ρια­σμό μιας χού­φτας α­ντι­δρα­στι­κών” (Ν.Α., φ. 44).

Σή­με­ρα μια σει­ρά α­νοι­χτά νε­ο­να­ζι­στι­κά τέ­ρα­τα, φαιο-”κόκ­κι­νοι” παν­σλα­βι­στές και ευ­ρα­σια­τι­στές (σ’ αυ­τούς συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νου­με και τους να­ζί του Δε­ξιού Το­μέ­α) α­πό διά­φο­ρες χώ­ρες της πρώ­ην ΕΣ­ΣΔ βρί­σκο­νται στο έ­δα­φος της Ου­κρα­νί­ας υ­λο­ποιώ­ντας τους ε­πε­κτα­τι­κούς σχε­δια­σμούς του Κρεμ­λί­νου σε βά­ρος του ου­κρα­νι­κού και των υ­πό­λοι­πων ευ­ρω­πα­ϊ­κών λα­ών. Ό­λοι αυ­τοί χρω­στά­νε την εν­δυ­νά­μω­σή τους και στο η­γε­τι­κό στέ­λε­χος της KGB που α­κού­ει στο ό­νο­μα Μ. Γκορ­μπα­τσόφ. Εί­ναι τι­μή για το κόμ­μα μας που α­πο­κά­λυ­ψε α­πό τό­σο νω­ρίς την πραγ­μα­τι­κή φυ­σιο­γνω­μί­α αυ­τού του τέ­ρα­τος και συ­νε­χί­ζει έ­ως τα σή­με­ρα να κα­ταγ­γέλ­λει με συ­νέ­πεια το νέ­ο αι­μα­το­κύ­λι­σμα του πλα­νή­τη, που μό­λις έ­χουν ξε­κι­νή­σει οι νε­ο­χι­τλε­ρι­κοί σο­σια­λι­μπερια­λι­στές του Κρεμ­λί­νου.

Σχετικά Άρθρα