Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ OCCUPY CENTRAL ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Στις 2 Δε­κέμ­βρη η τρι­με­λής η­γε­σί­α του Occupy Central, α­πο­τε­λού­με­νη α­πό τους πανε­πι­στη­μια­κούς Μπέ­νυ Τά­ι, Τσαν Κιν Μαν και τον κλη­ρι­κό Τσου Γιου Μιν­γκ, ζήτη­σε α­πό τους κα­τα­λη­ψί­ες του κέ­ντρου να α­πο­χω­ρή­σουν “για την α­κε­ραιό­τη­τα και την α­σφά­λεια των συ­γκε­ντρωμένων” α­να­κοι­νώ­νο­ντας το τέ­λος της πολι­τι­κής α­νυ­πα­κο­ής (βλ. El Pais, 2/12).

Πα­ρα­δό­θη­καν α­μέ­σως στην κι­νε­ζι­κή α­στυ­νο­μί­α, η ο­ποί­α τους ά­φη­σε ε­λεύ­θε­ρους χω­ρίς να τους α­παγ­γεί­λει κα­τη­γο­ρί­ες. Την προη­γου­μέ­νη εί­χε ε­πι­χει­ρη­θεί μί­α πε­ρι­κύ­κλω­ση των κυ­βερ­νη­τι­κών κτιρί­ων του Χον­γκ Κον­γκ, η ο­ποί­α, χω­ρίς να α­ντα­πο­κρί­νε­ται στις δια­θέ­σεις των πλα­τιών μα­ζών της πό­λης, κα­τέ­λη­ξε σε πα­τα­γώ­δη α­πο­τυ­χί­α.
Μ’ αυ­τό τον ά­δο­ξο τρό­πο η η­γε­σί­α του Occupy Central ε­πι­βε­βαί­ω­σε την ε­κτί­μη­σή μας (βλ. Νέ­α Α­να­το­λή, αρ. φ. 500) σχε­τι­κά με το βρό­μι­κο ρό­λο της μέ­σα στο δη­μο­κρατι­κό κί­νη­μα του Χον­γκ Κον­γκ, που ζη­τού­σε ε­κλο­γές ε­λεύ­θε­ρες α­πό κυ­βερ­νη­τικές πα­ρεμ­βά­σεις. Α­πο­δεί­χτηκε πια ό­τι ε­πρό­κει­το για πρά­κτο­ρες της κυ­βέρνη­σης του Πε­κί­νου, που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν με­θό­δους πά­λης μι­ση­τές στο λα­ό, κρατώ­ντας τον σε ο­μη­ρί­α, έ­τσι ώ­στε να σπά­σουν τους δε­σμούς του κι­νή­μα­τος με τις μά­ζες, να α­δυ­να­τί­σουν και τε­λι­κά να σκο­τώ­σουν το με­γα­λύ­τε­ρο μαζι­κό κί­νη­μα που εμ­φα­νί­στη­κε στην Κί­να τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό στρε­φό­με­νο ε­νά­ντια στο στυ­γνό σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς.