Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΑΚΚΕ

  Ευ­χό­μα­στε κα­λή χρο­νιά σε ό­λους τους φί­λους α­να­γνώ­στες της Νέ­ας Α­να­το­λής. Κα­λή χρο­νιά ση­μαί­νει αυ­τή την ε­πο­χή πρώ­τα απ ό­λα έ­να βή­μα προς την α­λή­θεια, που στην ου­σί­α ση­μαί­νει την  α­πο­κά­λυ­ψη του κα­λο­κρυ­μέ­νου ε­χθρού, του ε­χθρού που κρα­τά­ει  στη χώ­ρα μας και πα­ντού στον κό­σμο τη ση­μαί­α του φί­λου και σω­τή­ρα του λα­ού.
 Με­τά ση­μαί­νει άλ­λο έ­να βή­μα προς την ε­μπι­στοσύ­νη στις  δυ­νά­μεις μας, στις δυ­νά­μεις των α­πλών αν­θρώ­πων του λα­ού, των  κατα­φρο­νε­μέ­νων, των πα­ρα­με­ρι­σμέ­νων,  των εκ­με­ταλ­λευ­μέ­νων   και ε­ξα­πα­τη­μέ­νων, στις δυ­νά­μεις ε­πί­σης των κα­λών αν­θρώ­πων, των τί­μιων, των ευαί­σθη­των και των αλ­λη­λέγ­γυων . Αυ­τοί προς το πα­ρόν μα­ζεύ­ουν πεί­ρα  και θυ­μό πριν μπουν με ορ­μή στο πο­λι­τι­κό προ­σκή­νιο για να αλ­λά­ξουν για τα κα­λά τού­τη τη χώ­ρα μας και τον κό­σμο ο­λό­κλη­ρο.. 
Α­κό­μα,  σε μια χώ­ρα βομ­βαρ­δι­σμέ­νη  πα­ρα­γω­γι­κά και υ­πο­νο­μευ­μέ­νη με­θο­δι­κά με ι­δε­ο­λο­γι­κό και η­θι­κό δη­λη­τή­ριο  α­πό τα που­λη­μέ­να τέ­ρα­τα που έχουν υ­φαρ­πά­ξει  ε­δώ και και­ρό με βί­α και ψέ­μα την πο­λι­τι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και ι­δε­ο­λο­γι­κή   ε­ξου­σί­α  μια κα­λή χρο­νιά μπο­ρεί να εν­νο­εί­ται μό­νο  μια χρονιά πά­λης  ε­νά­ντια σε αυ­τά τα τέ­ρα­τα,  κό­ντρα στο ρεύ­μα της πα­ραί­τη­σης και στους μά­ταιους φό­βους που αυ­τά σπέρ­νουν και  κυ­ρί­ως κό­ντρα στις ψεύ­τι­κες ελ­πί­δες που χύ­νουν ε­δώ και χρό­νια σαν ό­πιο  στις φλέ­βες του λα­ού. 
Ό­χι μό­νο η σω­τη­ρί­α της χώ­ρας, η α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, αλ­λά α­κό­μα και η πιο α­πλή πρό­ο­δος θέ­λει σή­με­ρα δύ­ο πράγ­μα­τα:  το έ­να εί­ναι σφιγ­μέ­να δό­ντια για να α­ντέ­ξει κα­νείς την ο­λο­μέ­τω­πη και θο­ρυ­βώ­δη ε­πί­θε­ση του ε­χθρού και το άλλο εί­ναι η αι­σιό­δο­ξη  η­ρε­μί­α της γνώ­σης ότι η σα­πί­λα του τον έ­χει κα­ταφά­ει α­πό μέ­σα και ό­τι γι αυ­τό ο δρό­μος εί­ναι μεν δύ­σκο­λος μα η νί­κη σί­γουρη. 
Η ΚΕ της Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί τους φί­λους, τους συ­να­γω­νι­στές, τους συ­ντρόφους να δυ­να­μώ­σουν την πά­λη τους σε κά­θε μέ­τω­πο,  να δυ­να­μώ­σουν το κόμ­μα μας, να το ε­νι­σχύ­σουν στον α­γώ­να του για τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου κομ­μου­νι­στικού κόμ­μα­τος και  να του δώ­σουν τον ρό­λο που του ται­ριά­ζει στη με­γά­λη πο­ρεί­α για την ε­πα­να­στα­τι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της χώ­ρας και του λα­ού μας. 
Α­θή­να 30.12. 2014