Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Με­τά τη πα­ρα­βί­α­ση του σου­η­δι­κού και φι­λαν­δι­κού ε­να­έ­ριου χώ­ρου, την α­πα­γω­γή ε­νός ε­σθο­νού μυ­στι­κού πρά­κτο­ρα και την κα­τά­σχε­ση μιας λι­θουα­νι­κής ψα­ρό­τρα­τας, οι χι­τλε­ρι­κοί σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές  συ­νε­χί­ζουν τις προ­κλή­σεις τους στη Σκαν­δι­να­βι­κή χερ­σό­νη­σο και Στη Βαλτι­κή. Αυ­τή τη φορά στέλ­νουν πο­λε­μι­κό τους υ­πο­βρύ­χιο στο αρ­χι­πέ­λα­γος της Στοκ­χόλ­μης.
Σημειώ­νου­με πως πέ­ρυ­σι η σου­η­δι­κή ε­φη­με­ρί­δα Σβέν­σκα Ντά­γκμπλά­ντετ α­πο­κάλυ­πτε ό­τι έ­να ρω­σι­κό α­ε­ρο­σκά­φος έ­κα­νε ά­σκη­ση (ει­κο­νι­κού) βομ­βαρ­δι­σμού της Στοκ­χόλ­μης. Οι έ­νο­πλες δυνά­μεις της Σου­η­δί­ας τέ­θη­καν α­μέ­σως σε κα­τά­στα­ση συ­να­γερ­μού και πα­ράλ­λη­λα με την κα­τα­δί­ω­ξη του υ­πο­βρυ­χί­ου έ­κλει­σαν τμή­μα του ε­να­έ­ριου χώ­ρου προ­ει­δο­ποιώ­ντας τα πο­λι­τι­κά πλοί­α να μην πλη­σιάζουν τα πο­λε­μι­κά.
Πέ­ρα α­πό τα ά­με­σα μέ­τρα α­πο­τρο­πής, η σο­βα­ρό­τα­τη αυ­τή πα­ρα­βί­α­ση της ε­θνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας της χώ­ρας α­πό τους ρώ­σους σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές, σε μια στιγ­μή μά­λι­στα που τα στρα­τεύ­μα­τα τους έ­χουν κα­τα­λά­βει έ­να κομ­μά­τι της και έ­χουν ντε φά­κτο δια­με­λί­σει την Ου­κρα­νί­α ανά­γκα­σε τον κά­θε άλ­λο πα­ρά φι­λο­ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κό σου­η­δό πρω­θυ­πουρ­γό Στέ­φαν Λέ­βεν να δε­σμευ­τεί για την αύ­ξη­ση των πε­νι­χρών (1,2% του Α­ΕΠ) α­μυ­ντι­κών δα­πα­νών της χώ­ρας του (βλ. Financial Times, 21/10).
Αν και η Μό­σχα αρ­νεί­ται την ε­μπλο­κή της τό­σο οι σου­η­δι­κές αρ­χές ό­σο και οι κυ­βερ­νή­σεις των κρα­τών της Βαλ­τι­κής θε­ω­ρούν δε­δο­μέ­νη τη ρω­σι­κή προ­έ­λευ­ση του ει­σβο­λέ­α. Μά­λι­στα οι τε­λευ­ταί­ες φο­βού­νται ό­τι το σου­η­δι­κό νη­σί Γκό­τλα­ντ θα μπο­ρού­σε ά­νε­τα να χρη­σι­μο­ποι­ηθεί α­πό τους ρώ­σους χίτλερ σαν βά­ση ε­πί­θε­σης σε βά­ρος τους. Πό­σο  α­ντί­θε­τη εί­ναι η στά­ση αυ­τών των κυ­βερ­νή­σε­ων α­πό τη στά­ση που τη­ρούν οι πο­λι­τι­κές η­γε­σί­ες της Ελ­λά­δας και της Κύ­πρου μπρος στις πο­λύ βα­θύ­τε­ρες, κυ­ρί­ως ε­σω­τε­ρι­κές ε­πεμ­βά­σεις των ρω­σι­κών α­φε­ντι­κών!

Σχετικά Άρθρα