Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΗΣ COSCO

Αφίσα της ΟΑΚΚΕ που κολήθηκε σε Πέραμα, Πειραιά, Κερατσίνι   ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΗΣ COSCO   • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ COSCO ΣΑΝ ΚΤΗΝΩΔΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ • ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ COSCO ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ
Στις 18 Ιού­λη κη­ρύ­χτη­κε μια α­περ­γί­α στην COSCO. Αρ­χι­κά φά­νη­κε ό­τι ε­ξερ­ράγη έ­να η­φαί­στειο για να ξε­πη­δή­σει α­πό μέ­σα του η συσ­σω­ρευ­μέ­νη ορ­γή των υ­πόδου­λων ερ­γα­τών του κι­νέ­ζι­κου κά­τερ­γου. Η λή­ξη ό­μως της α­περ­γί­ας μέ­σα σε ένα 24ω­ρο α­πό τους διορ­γα­νω­τές της χωρίς Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση και χω­ρίς να έχει α­να­τρα­πεί κα­νέ­να α­πό τα θε­με­λια­κά στοι­χεί­α του κά­τερ­γου α­πέ­δει­ξε ότι οι ερ­γα­ζό­με­νοι που­λή­θη­καν υ­πέρ των συμ­φε­ρό­ντων της COSCO.
Στην ου­σί­α η α­περ­γί­α ε­λεγ­χό­ταν α­πό την αρ­χή α­πό την COSCO και το φι­λι­κό της κα­θε­στώς, κυ­ρί­ως α­πό τους πο­λι­τι­κο-συν­δι­κα­λι­στι­κούς φο­ρείς ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ΠΑ­ΜΕ που ά­φη­ναν ε­ντε­λώς α­νε­νό­χλη­τη την COSCO τό­σα χρό­νια. Κύ­ριος στό­χος της α­περ­γί­ας αυ­τής ή­ταν να δη­μιουρ­γηθεί έ­να ο­μοί­ω­μα συν­δι­κά­του, κατ αρ­χήν μια μη ε­κλεγ­μέ­νη Ε­πι­τρο­πή ερ­γα­ζο­μέ­νων προ­κει­μέ­νου η COSCO να ξε­πλυ­θεί από την κα­τη­γο­ρί­α ό­τι εί­ναι με­σαιω­νι­κός ερ­γο­δό­της. Αυ­τή ή­ταν μί­α α­πό τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να της ε­πι­τρα­πεί α­πό την Ε­Ε και α­πό τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά συν­δι­κάτα λι­με­νερ­γα­τών να α­γο­ρά­σει ό­λο το λι­μά­νι. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι την ε­πό­μενη κιό­λας μέ­ρα της δήθεν “νί­κης” της α­περ­γί­ας, ε­γκρί­θη­κε α­πό την Κο­μι­σιόν ε­πί­ση­μα αυ­τή η δυ­να­τό­τη­τα στην COSCO. Αυ­τή η έ­γκρι­ση εί­χε μπλο­κα­ρι­στεί για πολύ και­ρό λό­γω της α­πα­γό­ρευ­σης α­πό τη νο­μο­θε­σί­α  της Ε­Ε να ε­λέγ­χει μια μό­νο ε­ται­ρεί­α μο­νο­πω­λια­κά έ­να με­γά­λο ευ­ρω­πα­ϊ­κό λι­μά­νι.
Το ξε­κί­νη­μα της α­περ­γί­ας εκ­δη­λώ­θη­κε σα μί­α σύ­γκρου­ση α­πο­κλει­στικά με την ε­ται­ρεί­α “Δια­κί­νη­ση”, τον ερ­γο­λά­βο που  χρη­σι­μο­ποιεί η Cosco για να κρύβε­ται πί­σω του ώ­στε να πα­ρι­στά­νει ό­τι δεν φταί­ει η ί­δια για το κά­τερ­γο, και κα­θό­λου με την ί­δια την COSCO. Ό­χι τυ­χαί­α α­πό τον κα­τά­λο­γο των 16 αι­τη­μά­των της α­περ­γί­ας, α­που­σί­α­ζαν τα δύ­ο που βα­σα­νί­ζουν πιο πο­λύ τους ερ­γα­ζο­μέ­νους, οι ο­ποί­οι κα­τά συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α δου­λεύ­ουν στον ερ­γο­λά­βο της COSCO: Το έ­να εί­ναι να στα­μα­τή­σουν τα SMS με τα ο­ποί­α κα­λού­νται οι ερ­γα­ζόμε­νοι κά­θε στιγ­μή μέ­σα στο κά­θε 24ω­ρο να πά­νε για δου­λειά, το άλ­λο εί­ναι να μην τους κρατά­ει η  ερ­γο­δο­σί­α α­προ­ει­δο­ποί­η­τα για πο­λύ­ω­ρες υ­πε­ρω­ρί­ες. Αυ­τά τα δύ­ο αιτή­μα­τα τα ο­νο­μά­ζου­με α­ντι-δου­λο­κτη­τι­κά για­τί αυ­τά ε­μπο­δί­ζουν την COSCO να έχει τους ερ­γα­ζό­με­νους στη διά­θε­σή της ό­λο το 24ω­ρο. Το τρί­το πο­λύ σο­βα­ρό αίτη­μα που έ­λει­πε εί­ναι το να μην πο­δο­πα­τού­νται α­πό την COSCO τα μέ­τρα α­σφα­λεί­ας.
Εί­ναι α­λή­θεια ό­τι μέ­σα στα 16 αι­τή­μα­τα υ­πήρ­χαν και δύ­ο πο­λύ σο­βα­ρά αιτή­μα­τα, σχε­τι­κά με τα βα­σι­κά, που ε­πί­σης που­λή­θη­καν από τους ε­πι­κε­φα­λής της α­περ­γί­ας. Το έ­να ή­ταν το αί­τη­μα να πλη­ρώ­νο­νται οι ά­πει­ρες α­πλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες. Το άλ­λο ή­ταν να δη­λώ­νο­νται τα ερ­γα­τι­κά α­τυ­χή­μα­τα και να με­ταφέ­ρο­νται οι τραυ­μα­τί­ες με α­σθε­νο­φό­ρα και ό­χι με ΙΧ ό­πως γί­νε­ται σή­με­ρα. Εδώ η η­γε­σί­α της α­περ­γί­ας συμ­φώ­νη­σε με την COSCO να α­να­τε­θεί στον ελ­λη­νι­κό Ε­ρυθρό Σταυ­ρό να α­πο­φα­σί­ζει για τα πα­ρα­πά­νω!!! Δη­λα­δή μια α­περ­για­κή η­γε­σί­α συμφώνη­σε να κα­ταρ­γη­θούν ε­πί­ση­μα ό­χι μό­νο α­πλές αρ­χές αν­θρώ­πι­νης συ­μπε­ριφο­ράς, αλ­λά να πα­ρα­με­ρι­στούν οι αρ­μό­διες κρα­τι­κές αρ­χές υ­γεί­ας της χώρας μας και έ­νας χώ­ρος δου­λειάς να α­να­γνω­ρι­στεί σαν ε­μπό­λε­μη ζώ­νη ό­που μόνο ο Ε­ρυ­θρός Σταυ­ρός έ­χει δι­καί­ω­μα να ε­πεμ­βαί­νει!!!!!! 
Τέ­λος και πιο ση­μα­ντι­κό: Πα­ρό­λο που κα­τά τη διάρ­κεια της α­περ­γί­ας συ­γκε­ντρώ­θη­καν πολ­λές υ­πο­γρα­φές ερ­γα­ζο­μέ­νων για ί­δρυ­ση σω­μα­τεί­ου, στα 16 αι­τή­μα­τα της α­περ­γί­ας υ­πήρ­χε το αί­τη­μα μό­νο για δη­μιουρ­γί­α Ε­πι­τρο­πής εργα­ζο­μέ­νων και ό­χι Σω­μα­τεί­ου. Η COSCO δέ­χτη­κε αμέ­σως την Ε­πι­τρο­πή. Ό­μως τη δέ­χτη­κε σαν τά­χα διαι­τη­τής στα πλαί­σια μιας τρι­με­ρούς συ­νά­ντη­σης Ερ­γα­ζομέ­νων-Δια­κί­νησης-COSCO. Το σω­στό ή­ταν η Ε­πι­τρο­πή να δέ­χε­ται σαν ου­σια­στι­κό συ­ζη­τη­τή μό­νο την COSCO και η COSCO -σαν κύ­ριος του έρ­γου της φορ­το­εκ­φόρ­τω­σης- να επι­βάλ­λει τις σω­στές ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες στον ό­ποιο ερ­γο­λά­βο της. Το χειρό­τε­ρο εί­ναι ό­τι που­θε­νά δεν α­να­κοι­νώ­θηκε ό­τι η Ε­πι­τρο­πή αυ­τή θα ε­κλε­γεί α­πό κά­ποια Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση ερ­γα­ζο­μέ­νων. 
Η πρω­το­φα­νής λή­ξη μιας α­περ­γί­ας μέ­σα σε 24 ώ­ρες χω­ρίς Γε­νι­κή Συ­νέ­λευση των ερ­γα­ζο­μέ­νων που θα ε­νέ­κρι­νε την ο­ποια­δή­πο­τε συμ­φω­νί­α με την ερ­γοδο­σί­α και θα ε­ξέ­λε­γε κά­ποια προ­σω­ρι­νή η­γεσί­α ε­πι­φορ­τι­σμέ­νη με το να κατα­θέ­σει υ­πο­γρα­φές και κα­τα­στα­τι­κό στο Πρω­το­δι­κείο, έ­γι­νε α­κρι­βώς για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί  χω­ρίς πρό­βλη­μα το προ­σχε­δια­σμέ­νο ξε­πού­λη­μα. Δη­μο­κρατι­κές Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις ο­πό­τε και δη­μο­κρα­τι­κό Σω­μα­τεί­ο εί­ναι πράγ­ματα που δεν δέ­χε­ται η φα­σι­στι­κή COSCO. Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται το ό­τι εμ­φα­νί­στη­καν σαν στε­λέ­χη της α­περ­γί­ας χρυ­σαυ­γί­τες με μαί­αν­δρους στα μπρά­τσα που α­πει­λούσαν ό­ποιον ερ­γα­ζό­με­νο δια­φω­νού­σε μα­ζί τους στα αι­τή­μα­τα και στην τα­κτική. 
 
Δη­λα­δή η Coscο μπό­ρε­σε να δεί­ξει και στο ε­σω­τε­ρικό και στο ε­ξω­τε­ρι­κό έ­να δή­θεν φι­λερ­γα­τι­κό πρό­σω­πο, δια­τη­ρώ­ντας  το κά­τερ­γό της. Για­τί έ­δω­σε μό­νο ψί­χου­λα  στους ερ­γα­ζό­με­νους (α­να­γνώ­ρι­ση βα­ρέ­ων και αν­θυ­γιει­νών, πε­ρισσό­τε­ρα ά­το­μα στις γε­ρα­νο­γέ­φυ­ρες, έ­ναρ­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για αυ­ξή­σεις και συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας). Αυ­τά, που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τα χα­ρα­κτή­ρι­σε “νί­κη”, ε­μείς  τα λέ­με ψί­χου­λα  για­τί  στην πε­ρί­πτω­ση της COSCO  δεν έ­χουν σχέ­ση με την κα­τάρ­γη­ση της δου­λεί­ας, αλ­λά  με το αν οι δού­λοι θα τρώ­νε λί­γο φαί πα­ραπάνω και μά­λι­στα και αυ­τό εί­ναι α­πλά μια υ­πό­σχε­ση. Μια α­λη­θι­νή α­περ­γί­α δεν θα τέ­λειω­νε με υ­πό­σχε­ση έ­ναρ­ξης δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για αυ­ξή­σεις αλ­λά με το τέ­λος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων.
Αν οι ερ­γα­ζό­με­νοι δεν συ­νε­χί­σουν τον α­γώ­να τους να φτιά­ξουν δη­μο­κρα­τι­κό Σω­μα­τεί­ο και να κα­ταρ­γή­σουν την δου­λο­κτη­σί­α η θέ­ση τους θα ε­πι­δεινω­θεί για τρεις λό­γους:
1. Για­τί η COSCO θα α­γο­ρά­σει ό­λο το λι­μά­νι ο­πό­τε θα κα­ταρ­γή­σει τις αν­θρώπι­νες συν­θή­κες δου­λειάς και το σχε­τι­κά δη­μο­κρα­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό που υ­πάρχει  σή­με­ρα στο υ­πό­λοι­πο λι­μά­νι και έ­τσι δεν θα υ­πάρ­χει πια έ­να αρ­νη­τι­κό γι αυτή μέ­τρο σύ­γκρι­σης. 
2.  Για­τί πιο δύ­σκο­λα α­πό πριν θα προ­κύ­ψει μια α­λη­θι­νή ε­ξέ­γερ­ση ερ­γατών ε­φό­σον θα υ­πάρ­χει ή­δη έ­να που­λη­μέ­νο στην ερ­γο­δο­σί­α ο­μοί­ω­μα συν­δι­κα­λιστι­κής ορ­γά­νω­σης.  Θα α­πο­δει­χτεί ό­τι αυ­τή α­περ­γί­α ή­ταν μια ε­λεγ­χό­με­νη μικρο-έ­κρη­ξη για να α­πο­φευ­χθεί μια α­νε­ξέ­λε­γκτη με­γά­λη έ­κρη­ξη.
3. Για­τί θα α­να­γνω­ρι­στεί η συμ­με­το­χή στε­λε­χι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού ρόλου και στους να­ζι­στές πράγ­μα που θα ση­μαί­νει τα­φό­πλα­κα στο δη­μο­κρα­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό σε ό­λη την Ελ­λά­δα. Άλ­λω­στε οι να­ζι­στές της “Χ.Α.”, που υ­πο­κρί­νονται τώ­ρα ό­τι εί­ναι ε­να­ντί­ον της Cosco, είναι τα μα­ντρό­σκυ­λα του ρώ­σι­κου φα­σι­στι­κού ι­μπε­ρια­λι­σμού και των κι­νέ­ζων συμ­μά­χων του και με αυ­τούς το κάτερ­γο θα γί­νει δυο φο­ρές κά­τερ­γο.
 
Κα­λού­με τους ερ­γα­ζό­με­νους της COSCO, να ε­πι­μεί­νουν στα πιο ζω­τι­κά τους αι­τή­μα­τα και κυ­ρί­ως να α­παι­τή­σουν συν­δι­κα­λι­στι­κή δη­μο­κρα­τί­α, δη­λα­δή δημο­κρα­τι­κή Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση και ε­λεύ­θε­ρες ε­κλο­γές για έ­να δη­μο­κρα­τι­κό Σω­μα­τεί­ο.
Α­θή­να, 31/07/2014