Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τη ναζιστική συμμορία σε πολιτικό μέτωπο στον β΄ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­χώ­ρη­σε σε α­νοι­χτή πο­λι­τι­κή συμ­μα­χί­α με τη ναζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α, κα­λώ­ντας στο β΄ γύ­ρο σε υ­πο­στή­ρι­ξη των υ­πο­ψη­φί­ων του από τη “ΧΑ”. Το ψευ­τοΚ­ΚΕ έ­κα­νε πλά­τες στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­φού δεν κα­τάγ­γει­λε αυ­τό το κα­τά­πτυ­στο κά­λε­σμα.
Την ώ­ρα που ο Σγου­ρός δή­λω­νε στο Mega: “Δεν με εν­δια­φέ­ρει τι θα κά­νουν. Ει­λι­κρι­νά σας μι­λά­ω, δεν με εν­δια­φέ­ρουν, ό­ποιο και αν εί­ναι το κό­στος. Με εν­δια­φέ­ρει η πα­τρί­δα μου να εί­ναι δη­μο­κρα­τι­κή”, oι Π. Σκουρ­λέ­της και Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δης δή­λω­ναν ό­τι εί­ναι “ευ­πρόσ­δε­κτες” οι ψή­φοι α­πό τη “Χρ. Αυ­γή” γιατί “δεν εί­ναι νε­ο­να­ζί το 16% των Α­θη­ναί­ων που ψή­φι­σαν τον Κα­σι­διά­ρη”!!!
Ο υ­πο­ψή­φιος ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Α­λέ­κος Κα­λύ­βης μι­λώ­ντας στον ΒΗ­ΜΑ FM σχο­λί­α­σε για τις δη­λώ­σεις Σγου­ρού ό­τι “δεν θέ­λει ψή­φο α­πό τη Χρυσή Αυ­γή”: “Αυ­τά τα πράγ­μα­τα εί­ναι α­στεί­α. Δεν θέ­λου­με ψή­φο α­πό τον κό­σμο; Από το λα­ό προ­φα­νώς την ψή­φο θέ­λου­με. Θέ­λου­με η ψή­φος του κό­σμου να πά­ει στην Α­ρι­στε­ρά, ώ­στε να δο­θεί ε­πι­τέ­λους λύ­ση στο πο­λι­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πρόβλη­μα της χώ­ρας (.) Δεν α­παλ­λάσ­σου­με α­πό τις ευ­θύ­νες, που α­ναμ­φι­σβή­τη­τα έχουν οι πο­λί­τες, ψηφί­ζο­ντας τη ΧΑ, ού­τε ό­μως μπο­ρού­με να ταυ­τί­ζου­με τον α­πλό ψη­φο­φό­ρο με τους να­ζι­στές που εί­ναι στην η­γε­σί­α της. Ού­τε μπο­ρού­με, επί­σης, να χα­ρί­σου­με αυ­τό τον α­πλό κό­σμο στο φα­σι­σμό, βά­ζο­ντάς τον σε κα­ραντί­να. Συ­νε­πώς, η α­νά­γκη να ε­γκα­τα­λεί­ψουν οι ψη­φο­φό­ροι τη ΧΑ -ό­σοι δεν είναι φα­σί­στες- εί­ναι κά­τι που πρέ­πει να διεκ­δι­κη­θεί”. Έ­τσι ο ψη­φο­φό­ρος της “ΧΑ” έ­γι­νε ξαφ­νι­κά, α­πλός λα­ός και κό­σμος που έ­χει έ­να μι­κρό κου­σού­ρι που θα το διορ­θώ­σει ψη­φί­ζο­ντας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το κου­σού­ρι ό­μως δεν θα φύ­γει για­τί ο “α­πλός λα­ός της ΧΑ” έ­χει ε­κλέ­ξει στον πρώ­το γύ­ρο στα διά­φο­ρα αυ­το­διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια, συμ­βού­λους να­ζι­στές, που θα εί­ναι ε­κεί και θα α­γα­πά­νε τον ΣΥ­ΡΙΖΑ που δέ­χε­ται τους ψή­φους τους στο β΄ γύ­ρο (για­τί η ΧΑ δεν βγή­κε α­πό την αρχή να κα­λέ­σει τους ψη­φο­φό­ρους της να μην ψη­φί­σουν ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο β΄ γύ­ρο παρά μό­νο λί­γο πριν τη μέ­ρα της ψη­φο­φο­ρί­ας).
Σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη στους δεύ­τε­ρους γύ­ρους τα δη­μο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα δή­λω­ναν πά­ντα ό­τι δεν θέ­λα­νε τη στή­ρι­ξη των φα­σι­στών α­κό­μα και λά­ιτ φα­σιστών σαν τη Λε­πέν.  Έ­να δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα, έ­να μό­νο έχει να πει στον ψη­φοφό­ρο της “ΧΑ”, δηλ. να μην κά­νει το έ­γκλη­μα να την ψη­φί­ζει. Αυ­τό εί­ναι έ­να μή­νυμα που α­φο­ρά τον α΄ γύ­ρο, δεν α­φο­ρά τον β΄ γύ­ρο για­τί στον β΄ γύ­ρο δεν υ­πάρ­χουν υ­πο­ψή­φιοι της “ΧΑ”. Και αν εί­ναι λα­ός ο ψη­φο­φό­ρος της “ΧΑ” ό­ταν η Δού­ρου απευθυ­νό­ταν στο λα­ό να την ψη­φί­σει θα την κα­τα­λά­βαι­νε μια χα­ρά  και αυ­τός, δεν χρεια­ζό­ταν ι­διαί­τε­ρο κά­λε­σμα.
Ό­ταν στον β΄ γύ­ρο α­πευ­θύ­νε­σαι στον ψη­φο­φό­ρο της “ΧΑ” ζη­τώ­ντας την ψή­φο του, εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι α­πευ­θύ­νε­σαι τε­λι­κά για μέ­τω­πο στην η­γε­σί­α της “ΧΑ”, α­κρι­βώς για­τί α­να­γνω­ρί­ζεις σα σύμ­μα­χο τον ψη­φο­φό­ρο με τη συ­γκε­κριμέ­νη πο­λι­τι­κή του ταυ­τό­τη­τα. Γι’ αυ­τό στον β΄ γύ­ρο ό­λα τα κα­λέ­σμα­τα έ­χουν την έν­νοια του με­τώ­που των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων.
Δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρο ξέ­πλυ­μα, με­γα­λύ­τε­ρη νο­μι­μο­ποί­η­ση των ναζι­στών, και κα­λύ­τε­ρο ε­πι­χεί­ρη­μα για τους ψη­φο­φό­ρους της “ΧΑ” να πα­ρα­μεί­νουν ψη­φο­φό­ροι της “ΧΑ” α­πό αυ­τό το κά­λε­σμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ λέ­ει στον ψηφο­φό­ρο της “ΧΑ” ό­τι η ε­κλο­γι­κή δύ­να­μη που δίνει με την ψή­φο του στους να­ζιστές δο­λο­φό­νους, δεν εί­ναι μί­α ψή­φος που ντρο­πιά­ζει τη χώ­ρα και τον ί­διο, και σκο­τώ­νει τη δη­μο­κρα­τί­α, αλ­λά ό­τι με αυ­τή θα σώ­σει τη ζω­ή του, α­φού α­ποτε­λεί τη βά­ση πο­λι­τι­κών με­τώ­πων με την α­ξιω­μα­τι­κή α­ντι­πο­λί­τευ­ση για να λυθεί “το πο­λι­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα της χώ­ρας”. Ε­άν ό­λες οι η­γε­σίες των υ­πό­λοι­πων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των δεν ή­ταν φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τι­κες, θα έ­πρε­πε να  κα­ταγ­γεί­λουν τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, να κα­λέ­σουν  να κα­τα­πο­ντι­στεί στο β΄ γύ­ρο, και να τον κά­νουν κα­τά­πτυ­στο σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη. 
 
Με­τά α­πό αυ­τή την πρό­τα­ση συμ­μα­χί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τη “ΧΑ”, ο υ­ποψή­φιος με το συν­δυα­σμό του Κα­σι­διά­ρη, Χ. Γου­δής, δη­μο­σί­ευ­σε α­νοι­χτή ε­πι­στο­λή προς τον Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δη με την κά­λυ­ψη της “Χρ. Αυ­γής”, ό­που δή­λω­νε ό­τι οι “ε­θνι­κι­στές” δεν πρέ­πει να ψη­φί­σουν Κα­μί­νη, που δεν α­γα­πά­ει την πα­τρί­δα του ό­πως την α­γα­πά­ει ο Γ. Σακκε­λα­ρί­δης (!), και ό­τι ο κομ­μου­νι­σμός και ο φα­σισμός μπο­ρούν να πα­ρου­σιά­σουν συ­γκλί­σεις α­πέ­να­ντι στον κα­πι­τα­λι­σμό παιδί του ο­ποί­ου εί­ναι η δη­μο­κρα­τί­α. Α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­τι: “Στον εμ­φύ­λιο αυ­τόν ι­δε­ο­λο­γι­κό πό­λε­μο, ο μό­νος κερ­δι­σμέ­νος εί­ναι ο πραγ­μα­τι­κός ε­χθρός: το πα­γκό­σμιο πε­ρι­πλα­νώ­με­νο σύ­στη­μα των διε­θνών το­κο­γλύ­φων και κα­τα­χρα­στών της ε­ξου­σί­ας, την ο­ποί­α κα­τέ­χουν εν ο­νό­μα­τι μιας πλα­σμα­τι­κής, ει­κο­νι­κής και ψευ­δε­πί­γρα­φης Δη­μο­κρα­τί­ας”.(http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/xontrainei-to-paixnidi-me-ti-xa-dilonei-oti-stirizei-sakellaridi-stin-athina-proti-fora-nazi-aristera-leei-i-nd)
Δη­λα­δή ο Γου­δής γρά­φει στον Σακ­κε­λα­ρί­δη και στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ό­τι τους ε­νώ­νει ο κοι­νός ε­χθρός τους που δεν εί­ναι άλ­λος α­πό τον αιώ­νιο Ε­βραί­ο, και σε αυ­τή τη βά­ση κα­λεί τους χρυ­σαυ­γί­τες να ψη­φί­σουν ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Ού­τε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ού­τε ο Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δης κα­τάγ­γει­λαν τον Γου­δή, και το πε­ριε­χό­με­νο αυ­τής της ε­πι­στο­λής. Χα­ρα­κτή­ρι­σαν α­πλά τον Γου­δή “γρα­φι­κό”, κι αυ­τό μό­νο ό­ταν ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος Σ. Κε­δί­κο­γλου (μοι­ραί­ος κι αυτός για τις πλα­σιέ­δι­κες σχέ­σεις του με τους ρώ­σους “ε­πεν­δυ­τές” στη δη­μευμέ­νη α­πό το κρά­τος, μέ­σω της υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης,  γη) τους ξε­φώ­νι­σε μι­λώ­ντας για συμ­μα­χί­α με τους νε­ο­να­ζί. Ου­σια­στι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­δέ­χτη­κε το κά­λε­σμα σε α­ντι­ση­μι­τι­κό α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κό ψη­φο­φο­ρι­κό μέ­τω­πο.
Κι ε­πει­δή η σού­πα δεν δέ­νει χω­ρίς τη Ρω­σί­α, δη­μο­σιεύ­τη­κε στο φιλο­χρυ­σαυ­γί­τι­κο “defencenet” άρ­θρο με την υ­πο­γρα­φή του Πα­πα­δη­μού­λη, το ο­ποί­ο προ­λογί­ζει η ι­στο­σε­λί­δα με έ­ναν ύ­μνο στον ευ­ρω­βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Στο άρ­θρο ο Πα­πα­δη­μού­λης ε­ξη­γεί στο φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τι­κο κοι­νό του defencent πως πρέ­πει να υ­πο­στη­ρι­χτεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για­τί εί­ναι α­ντί­θε­τος στην ψυ­χροπο­λε­μι­κή πο­λι­τι­κή της Ευ­ρώ­πης ε­νά­ντια στη Ρω­σί­α στο ζή­τη­μα της Ου­κρα­νί­ας! Ο Πα­πα­δη­μού­λης ύ­στε­ρα α­πό το θό­ρυ­βο που ξε­ση­κώ­θη­κε α­πό τη ΝΔ, δή­λω­σε ότι δεν γνώ­ρι­ζε για το άρ­θρο και ό­τι αυ­τό ή­ταν πρω­το­βου­λί­α συ­νερ­γά­τη του!!!  Ό­μως το άρ­θρο πα­ρα­μέ­νει α­ναρ­τη­μέ­νο στο “defencenet” με την υ­πο­γρα­φή του.
‘Ο­σο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ορ­γί­α­ζε σε φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό, τό­σο πιο με­γά­λη ή­ταν η σιω­πή των Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου αλ­λά και του ψευ­τοΚ­ΚΕ. Για­τί αυ­τό ή­ταν έ­να κεντρι­κό πο­λι­τι­κό ζή­τη­μα και δεν ή­ταν για να πε­ριο­ρι­στεί σε δη­λώ­σεις του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που, ο ο­ποί­ος μάλ­λον ή­ταν πε­ρισ­σό­τε­ρο εν­θου­σιώ­δης α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πό ό­σο θα ή­θε­λε ο Σα­μα­ράς, και προ­φα­νώς αυ­τό του κό­στι­σε τη θέση του στον τε­λευ­ταί­ο α­να­σχη­μα­τισμό.
Σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ της Κα­θη­με­ρι­νής, (01/06/2014): “Έ­να πρώ­ην μέ­λος της Χ.Α., που α­κό­μα κρα­τά­ει στε­νή ε­πα­φή με αρ­κε­τούς α­πό τους πα­λιούς του “συ­ντρόφους”, μί­λη­σε στην “Κ” α­νώ­νυ­μα για τις ε­κλο­γι­κές “τά­σεις” του πυ­ρή­να των “ορ­γανω­μέ­νων” ψη­φο­φό­ρων στην Α­θή­να. Ο­πως μας λέ­ει, παρ’ ό­λο που δεν υ­πήρ­χε μια συγκεκρι­μέ­νη κομ­μα­τι­κή γραμ­μή και για τις δύ­ο κάλ­πες, για ό­λη τη χώ­ρα, στις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές της Α­θή­νας, η γραμ­μή που του­λά­χι­στον οι “δι­κοί” του α­κολού­θη­σαν ή­ταν ψή­φος στον Σα­κελ­λα­ρί­δη. Και αυ­τό για­τί ο Καμί­νης θε­ω­ρείται “ε­χθρός” της Χ.Α. α­πό την η­μέ­ρα που τους α­πα­γό­ρευ­σε τα συσ­σί­τια στο Σύ­νταγμα” (Κα­θη­με­ρι­νή, 01/06/2014).
Σε ό­τι α­φο­ρά την ψή­φο της “Χρ. Αυ­γής” στη Δού­ρου σύμ­φω­να με το Έ­θνος το 54,5% των ψη­φο­φό­ρων της “ΧΑ” πή­γε στη Δού­ρου και το 45,5% πή­γε στο Σγου­ρό.
Το δρό­μο για αυ­τή τη συμ­μα­χί­α εί­χε α­νοί­ξει η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του αντι­ση­μί­τη και φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη που ε­κλέ­χτη­κε δή­θεν ως “α­νε­ξάρ­τητος” αλ­λά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με την υ­πο­στή­ρι­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο Κα­ρυ­πί­δης είχε εκ­δη­λώ­σει α­νοι­χτά τη συ­μπά­θεια του για τη “Χρυ­σή Αυ­γή” ό­ταν ως δη­μο­σιο­γρά­φος του τη­λε­ο­πτι­κού σταθ­μού FLASH πή­ρε μί­α ε­ξαι­ρε­τι­κά “φι­λι­κή” συ­νέ­ντευξη στον Κα­σι­διά­ρη το Νο­έμ­βρη του 2013, με­τά τη δο­λο­φο­νί­α του Π. Φύσ­σα και τις συλ­λή­ψεις των χρυ­σαυ­γι­τών, ε­νώ εί­χε σχο­λιά­σει σε α­νάρ­τη­σή του στο ί­ντερνετ ό­τι αυ­τές έ­γι­ναν α­πό τη “δη­μιο­κρα­τί­α”.  Σε άλ­λες α­ναρ­τή­σεις του υ­πο­στήρι­ζε ό­τι οι Ε­βραί­οι βρί­σκο­νται πί­σω α­πό τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου κρα­τι­κού κα­να­λιού ΝΕ­ΡΙΤ, για­τί το ΝΕ­ΡΙΤ εί­ναι .ε­βρα­ϊ­κή λέ­ξη που ση­μαί­νει “κε­ρί”, το οποί­ο δεν εί­ναι ο­ποιο­δή­πο­τε κερί, αλ­λά το κε­ρί που α­νά­βουν οι Ε­βραί­οι στην “αν­θελ­λη­νι­κή” θρη­σκευ­τι­κή γιορ­τή τους Χά­νου­κα.
Η ε­πί­ση­μη α­πό­συρ­ση του α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­γι­νε μό­νο κά­τω α­πό την πολι­τι­κή κα­τα­κραυ­γή αυ­τής της υ­πο­ψη­φιό­τη­τας και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες των Ε­βραϊ­κών ορ­γα­νώ­σε­ων σε διε­θνές ε­πί­πε­δο, ε­νώ ο το­πι­κός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­μει­νε μέ­χρι το τέ­λος στα­θε­ρός στην υ­πο­στή­ρι­ξή του. Μά­λι­στα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να τον διευ­κολύ­νει κα­τέ­βα­σε ε­πι­σή­μως έ­ναν ά­χρω­μο υ­πο­ψή­φιο, τον σκη­νο­θέ­τη Μου­μου­λί­δη. Έτσι, ο Κα­ρυ­πί­δης έ­φτα­σε στον β΄ γύ­ρο με α­ντί­πα­λο τον υ­πο­ψή­φιο της ΝΔ, και ε­κλέ­χτη­κε με πο­σο­στό 59%! Δεν εί­ναι μό­νο α­ντι­ση­μι­τι­σμός που έ­φε­ραν τον Κα­ρυπί­δη και τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κο­ντά. Συ­νερ­γά­της του Κα­ρυ­πί­δη ο στρα­τη­γός εν α­πο­στρα­τεί­α, Νί­κος Κα­ρα­του­λιώ­της που κα­μα­ρώ­νει για τα τα­ξί­δια του στην Κού­βα ως μέ­λος του ελ­λη­νο­κου­βα­νι­κού συν­δέ­σμου.
Η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Δού­ρου πή­γε χέ­ρι-χε­ρι με την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Μώ­ρα­λη-Μα­ρι­νά­κη στον Πει­ραιά. Ό­λα δεί­χνουν ό­τι δού­λε­ψαν ο έ­νας για τον άλ­λο πά­ντα σε συ­νερ­γα­σί­α και σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση με τους να­ζι­στές της “ΧΑ”.
 
Δούρου και Μαρινάκης χέρι-χέρι στον Πειραιά.
 
Μί­α ε­βδο­μά­δα πριν τον α΄ γύ­ρο των δη­μο­τι­κών ήρ­θε στη δη­μο­σιό­τητα η εί­δη­ση για γεύ­μα Μα­ρι­νά­κη-Δού­ρου στον Πει­ραιά με­τά α­πό συ­γκέ­ντρω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η εί­δη­ση αυ­τή ό­χι μό­νο δεν δια­ψεύ­στη­κε, αλ­λά δύ­ο μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα, πα­ρα­δέ­χθη­καν τη συ­νά­ντη­ση και οι δύ­ο πλευ­ρές, λέ­γο­ντας ό­τι ή­ταν “τυ­χαία”, κρά­τη­σε  “τρί­α έ­ως τέσ­σε­ρα λε­πτά”. Ή­ταν τό­σο τυ­χαί­α που έ­γι­νε στο μα­γα­ζί που εί­ναι “το στέ­κι του Μα­ρι­νά­κη” (!) ό­πως εί­πε συ­νερ­γά­της του στα Νέ­α (www.iefimerida.gr/news/154422, 12/05/2014). Η συ­νερ­γα­σί­α Δού­ρου -Μα­ρινά­κη στον Πει­ραιά ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε α­πό τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα του β΄ γύ­ρου και φα­νέ­ρω­σε πό­σο κάλ­πι­κο ή­ταν το “ού­τε-ού­τε” του Δρί­τσα..
Ο υ­πο­ψή­φιος ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Γ. Φου­ντου­λά­κης, πρό­ε­δρος της Πα­ρα­ο­λυ­μπια­κής Ε­πι­τρο­πής των Α­με­Α, δή­λω­σε στο “sport24”,”ο Πει­ραιάς σε καμί­α πε­ρί­πτω­ση δεν πρέ­πει να έ­χει έ­ναν δή­μαρ­χο μνη­μο­νια­κό. Πρέ­πει να κα­ταψη­φι­στεί ο εκ­πρό­σω­πος του μνη­μο­νί­ου και στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ο κ. Μι­χα­λο­λιά­κος (...) Στον Πει­ραιά, ό­πως με έ­χουν ε­νη­με­ρώ­σει οι σύλ­λο­γοι και οι εκπρό­σω­ποι των Αμε­Α, έ­χουν α­πο­φα­σί­σει να στη­ρί­ξουν τον Μώ­ρα­λη”...
Για ψή­φο στο Μώ­ρα­λη στον β΄ γύ­ρο μί­λη­σε και ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙΖΑ Ν. Α­θα­να­σί­ου: “Πη­γαί­νου­με στην κάλ­πη, δεν ψη­φί­ζου­με ά­κυ­ρο (...) ψη­φί­ζου­με α­ντι­μνη­μο­νια­κά, ψη­φί­ζου­με ε­να­ντί­ον των ε­κλε­κτών του Μα­ξί­μου”.
Α­πό την άλ­λη η Δού­ρου πή­ρε πο­σο­στό 50,53% στον Δή­μο Πει­ραιά (έ­να­ντι 49,47 του Σγου­ρού), ε­νώ στην πε­ρι­φε­ρεια­κή ε­νό­τη­τα Πει­ραιά πή­ρε 56% (έ­να­ντι 24,71% του αντι­πά­λου της). Σύμ­φω­να με  άρ­θρο των Νέ­ων σχε­τι­κά με την ήτ­τα Σγου­ρού με­τά το γεύ­μα Δού­ρου- Μα­ρι­νά­κη, α­κο­λού­θη­σε γεύ­μα της Φ. Γεν­νη­μα­τά, Γ. Μα­νιά­τη, Δ. Καύ­δη και Φί­λιπ­που Σα­χι­νί­δη με το Μώ­ρα­λη. Ό­λοι αυ­τοί δή­λω­σαν τη στή­ρι­ξή τους στο Μώ­ρα­λη ε­νώ ή­ξε­ραν ό­τι θα ρί­ξει γραμ­μή για ψή­φο στη Δού­ρου στο β΄ γύ­ρο. Δη­λα­δή, το ΠΑ­ΣΟΚ στή­ρι­ξε το Μώ­ρα­λη στον Πει­ραιά ε­νά­ντια στο Σγουρό και υ­πέρ της Δού­ρου.
Κρί­σι­μος ή­ταν ο ρό­λος της “ΧΑ” για την ε­κλο­γή Μώ­ρα­λη, α­φού δεν μπορεί να ε­ξη­γη­θεί αλ­λιώς η δια­φο­ρά με­τα­ξύ του πο­σο­στού που πή­ρε ο Πα­να­γιώ­ταρος στον Πει­ραιά στις πε­ρι­φε­ρεια­κές που ή­ταν το δι­πλά­σιο α­πό αυ­τό που πήρε ο υ­πο­ψή­φιος της “ΧΑ” Κού­ζη­λος στις δη­μο­τι­κές.
Εί­ναι γνω­στές οι κα­λές σχέ­σεις Cosco Μα­ρι­νά­κη, και εί­ναι σα­φές τι ρόλο θα παί­ξει στον Πει­ραιά, ό­πως και τι ρό­λο θα παί­ξουν οι να­ζι­στές που τον στή­ρι­ξαν. Για το ξε­κάρ­φω­μα, αλ­λά και για να πο­δη­γε­τή­σει τους ερ­γα­ζό­με­νους του ΟΛ­Π, η πρώ­τη πρά­ξη του Μώ­ρα­λη ή­ταν μί­α ε­πι­στο­λή στο Σα­μα­ρά στην ο­ποία έ­γρα­φε ό­τι το λι­μά­νι δεν πρέ­πει να που­λη­θεί και η πλειο­ψη­φί­α των με­το­χών πρέ­πει να μεί­νουν στο δη­μό­σιο. Ό­μως α­πό πί­σω του ο Μα­ρι­νά­κης “διευ­κρί­νιζε” ό­τι η σω­στή μέ­θο­δος α­ξιο­ποί­η­σης του λι­μα­νιού εί­ναι ό­χι η πώ­λη­ση, αλ­λά η πα­ρα­χώ­ρη­ση δη­λα­δή α­κρι­βώς αυ­τή η μορ­φή με την ο­ποί­α έ­χει δο­θεί η προ­βλήτα Ι­Ι στην Cosco, δη­λα­δή με μα­κρο­χρό­νια μί­σθω­ση. Αυ­τό έ­χει δύ­ο πλε­ο­νε­κτή­μα­τα, το έ­να εί­ναι ό­τι η Cosco παίρ­νει τε­λι­κά το λι­μά­νι τζά­μπα, και η δεύ­τε­ρη ό­τι καθη­συ­χά­ζο­νται οι ευ­ρω­παί­οι ό­τι δεν πρό­κει­ται για μια μό­νι­μη κα­τά­λη­ψη του λι­μα­νιού α­πό την Κί­να.
Οι να­ζι­στές φαί­νε­ται ό­τι βο­ή­θη­σαν κα­θο­ρι­στι­κά υ­πέρ της ε­κλο­γής του υ­πο­ψη­φί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Λα­γου­δά­κη στο Πέ­ρα­μα. Στις πε­ρι­φε­ρεια­κές η “Χρ. Αυ­γή” εί­χε το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό της πα­νελ­λα­δι­κά στο Πέ­ρα­μα. Στο δή­μο αυτό, υ­πήρ­χαν δύ­ο υ­πο­ψή­φιοι προ­ερ­χό­με­νοι α­πό τη ΝΔ, ο Λα­γου­δά­κος, πρώ­ην δή­μαρχος με τη ΝΔ, που κα­τέ­βη­κε ως α­νε­ξάρ­τη­τος και η Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Το πα­ρά­ξε­νο με τη Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα εί­ναι ό­τι ε­νώ δεν μπο­ρού­σε να κλείσει ψη­φο­δέλ­τιο, ξαφ­νι­κά βρέ­θη­κε τρί­τη σε ψή­φους,  ε­πει­δή την στή­ρι­ξαν οι ναζι­στές του Πε­ρά­μα­τος. Η Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα στο β΄ γύ­ρο στή­ρι­ξε α­νοι­χτά τον Συ­ριζαί­ο Λα­γου­δά­κη. Α­πό την αρ­χή στή­ρι­ξαν το Λα­γου­δά­κη οι Α­ΝΕΛ και το Ε­ΠΑΜ.
Στο Κε­ρα­τσί­νι, ΠΑ­ΣΟΚ και ΝΔ δεν έ­δω­σαν “χρί­σμα”, ού­τε κα­τέ­βα­σαν κά­ποιο δυ­να­τό υ­πο­ψή­φιο, ι­κα­νό να νι­κή­σει τη φθο­ρά του α­περ­χό­με­νου δη­μάρ­χου Τζα­νή για τον ο­ποί­ο ή­ταν γνω­στό ό­τι εί­χε α­πο­μο­νω­θεί μέ­σα στο συν­δυα­σμό του και εί­χε χά­σει ση­μα­ντι­κό τμή­μα της ε­κλο­γι­κής του βά­σης. Έ­τσι, ο πρωτο­εμ­φα­νι­ζό­με­νος σε δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές στην πε­ριο­χή Βρετ­τά­κος πή­ρε ο­ριακή πρω­τιά στον α΄ γύ­ρο κα έ­να συ­ντρι­πτι­κό 62,36% στο δεύ­τε­ρο.
Στο Δή­μο Νί­καιας ε­κλέ­χτη­κε ξα­νά πα­νη­γυ­ρι­κά α­πό τον α΄ γύ­ορ με 62,25% ο Ιω­α­κει­μί­δης, που στη­ρί­ζε­ται α­πό τμή­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΠΑ­ΣΟΚ και ΔΗ­ΜΑΡ και εί­ναι γνω­στό σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό στέ­λε­χος στην πε­ριο­χή.
Η ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στον Πει­ραιά, με τον Τσί­πρα να πη­γαι­νο­έρ­χεται στη ρώ­σι­κη πρε­σβεί­α, και τους να­ζι­στές να τον α­κο­λου­θούν κα­τά πό­δας στις ε­πι­σκέ­ψεις του στη Μό­σχα, ση­μαί­νει την πα­ρά­δο­ση του λι­μα­νιού στους φασί­στες δου­λο­κτή­τες της Κί­νας, και στους ρώσους α­ποι­κιο­κρά­τες. Η κα­λύ­τερη α­πό­δει­ξη γι’ αυ­τό εί­ναι το κόκ­κι­νο χα­λί που έ­στρω­σαν σύσ­σω­μα τα κοι­νοβου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα και οι συν­δι­κα­λι­στι­κές πα­ρα­τά­ξεις ό­ταν ο κι­νέ­ζος πρωθυ­πουρ­γός ε­πι­σκέ­φθη­κε τις ε­γκα­τα­στά­σεις της Cosco στον Πει­ραιά, μί­ας Cosco που έ­χει με­τα­τρέ­ψει τους χώ­ρους δου­λειάς στην προ­βλή­τα Ι­Ι σε ερ­γα­σια­κή γα­λέρα.