Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ο ΥΠΕΞ Κοτζιάς θέλει να κλείσει την Athens Review of Books επειδή τον ξεσκέπασε σα σοσιαλφασίστα -Όχι στη φίμωση της ARB από τη φασιστική συμμορία Τσίπρα

 

Ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Κο­τζιάς, πρώην ηγετικό στέλεχος του ψευτοΚΚΕ, πέτυχε μία σκανδαλώδη απόφαση στο Εφετείο Αθηνών που επικυρώθηκε με μία κατάπτυστη απόφαση του Αρείου Πάγου κα­τά της ε­φη­με­ρί­δας Athens Review of Books (ARB) με διευ­θυ­ντή έκ­δο­σης το Μα­νώ­λη Βα­σιλά­κη. Αυτές οι αποφάσεις υποχρεώνουν την εφημερίδα σε αποζημίωση του υπουργού για συκοφαντική δυσφήμηση επειδή μια επιστολή που δημοσίευσε  η εφημερίδα τον κατάγγειλε ως πολιτικό υποστηρικτή των σο­σιαλ­φα­σι­στι­κών κα­θε­στώ­των Για­ρου­ζέλ­σκι και Χό­νε­κερ (για τον ε­πι­στο­λο­γρά­φο στα­λι­νι­κών καθεστώτων).

 Στη βάση αυτή των δικαστικών αποφάσεων ο Κοτζιάς διεκδικεί το ποσό των 22850 Ευρώ που του επιδικάστηκε, αντί για τα 250000 Ευρώ που ζήτησε αρχικά (!), και προχωρά σε κατάσχεση και δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εκδότριας της Μαρίας Βασιλάκη και των εσόδων της εφημερίδας από το πρακτορείο «Άργος», δηλαδή επιχειρεί να κλείσει και να φιμώσει οριστικά την εφημερίδα που τον κατήγγειλε.

 Η αγωγή, οι δύο δικαστικές αποφάσεις και η κατάσχεση α­πο­τε­λούν μέ­ρος μιας α­πό­πει­ρας φα­σι­στι­κής φί­μω­σης ε­νός εντύ­που μι­κρής κυ­κλο­φο­ρί­ας με α­πή­χη­ση ό­μως στη δη­μο­κρα­τι­κή δια­νό­η­ση της χώ­ρας. Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εκ­φρά­ζει την α­μέ­ρι­στη συ­μπα­ρά­στα­σή της σε αυ­τή τη μά­χη για την ε­λευ­θε­ρί­α του τύ­που που σή­με­ρα πια ή­δη πο­δο­πα­τεί­ται στο ε­πί­πε­δο του μα­ζι­κού τη­λε­ο­πτι­κού τύ­που και κα­λεί κά­θε δη­μο­κρα­τι­κό άν­θρω­πο να υ­πο­στη­ρί­ξει την ε­φη­με­ρί­δα.

Η ARB κινδυνεύει σήμερα με κλείσιμο επειδή ξεσκέπασε την ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα του Κοτζιά ως σοσιαλφασίστα, με ντοκουμέντα που τα δικαστήρια αγνόησαν σε καθ’ υπαγόρευση δίκες παρωδίες, αφού σύμφωνα με αυτά «από τα κείμενά του που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι προκύπτει ο θαυμασμός του για το εν λόγω απολυταρχικό καθεστώς [: Χόνεκερ] και η διαφήμισή του». Το ένα από αυτά τα κείμενα είναι προπαγανδιστικό βιβλίο με τίτλο Der autonome Intellekt (Ο Αυτόνομος  Νους), που γράφτηκε από τον Κοτζιά μαζί με τον Επικεφαλής του Ιδεολογικού Αγώνα του καθεστώτος Χόνεκερ και αρχιπράκτορα της Στάζι Μάνφρεντ Μπουρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγήτρια του Αρείου Πάγου που έκανε εισήγηση υπέρ της ARBστη δίκη, στη συνέχεια καταψήφισε την ίδια την εισήγηση της για να επιτευχθεί ομοφωνία στην απόφαση! Αυτά έγιναν επί προεδρίας της Β. Θάνου στον ΑΠ, της σημερινής συμβούλου του νομικού γραφείου του πρωθυπουργού.

Η φίμωση της εφημερίδας επιχειρείται ουσιαστικά από την συμμορία Τσίπρα, αφού μί­α τέ­τοια α­πο­κά­λυ­ψη ε­μπο­δί­ζει τον Υ­ΠΕΞ να εμ­φα­νί­ζεται ως φι­λο­δυ­τι­κός υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών, μί­ας δή­θεν φι­λο­ευ­ρωπα­ϊ­κής κυβέρ­νη­σης που εί­ναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως το με­δού­λι α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κή και φι­λο­που­τι­νι­κή. Κυ­ρί­ως βλά­πτει σο­βα­ρά το προ­φίλ του Τσί­πρα που τον τοπο­θέ­τη­σε ε­κεί. Η ίδια η εφημερίδα χαρακτηρίζει βέβαια τα καθεστώτα Γιαρουζέλσκι και Χόνεκερ σταλινικά και τον Κοτζιά γκαουλάϊτερ του σταλινισμού, και ο Κοτζιάς καμώνεται ότι θίχτηκε που τον είπαν σταλινικό, αλλά οι φασιστικές πρακτικές της συμμορίας Τσίπρα έχουν τόση σχέση με το Στάλιν όση και το σημερινό ψευτοΚΚΕ με το ζαχαριαδικό ΚΚΕ (δες άρθρο Νέας Ανατολής, http://www.oakke.gr/antifasism/item/729).

 Το δι­καί­ω­μα ο­ποιου­δή­πο­τε να α­πο­δί­δει πο­λι­τικούς χα­ρα­κτη­ρι­σμούς στον ο­ποιον­δή­πο­τε πρέ­πει να τύ­χει α­πο­φα­σι­στι­κής υπε­ρά­σπι­σης α­πό κά­θε πραγ­μα­τι­κό κομ­μου­νι­στή και α­πό κά­θε δη­μο­κρά­τη. Το πώς χαρακτηρίζει η ARB αυτά τα καθεστώτα δεν αλλάζει το γεγονός ότι η κα­ταγ­γε­λί­α του Κο­τζιά για υ­πο­στή­ρι­ξη σε αυτά α­πο­τε­λεί α­ντι­κει­με­νι­κά πρά­ξη α­ντί­στα­σης στην επαπει­λού­με­νη στη χώρα μας φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α.

‘Οσο για τον Κοτζιά πρόκειται για τον πρώ­το υπουργό στη με­τα­πο­λε­μι­κή ι­στο­ρί­α που συγκάλεσε δια­κομ­μα­τι­κό συμ­βού­λιο ε­ξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής με προ­σκε­κλη­μέ­νους και τους υ­πό­δι­κους ναζι­στές της “Χρ. Αυ­γής” για να α­νταλ­λά­ξουν ό­λοι μα­ζί α­πό­ψεις για τις διε­θνείς σχέ­σεις της χώ­ρας το Μά­η του 2015, και που παραβρέθηκε σε εκδήλωση του πανεπιστημίου Πειραιά με τον νε­ο­να­ζι­στή στη φιλοσοφία  του σύμβουλο του Πούτιν, Ντού­γκιν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ωμή αυτή επίθεση ενός κυβερνητικού στελέχους για το κλείσιμο μιας εφημερίδας δεν την καταγγέλλει καμία από τις ρωσόδουλες ηγεσίες της αντιπολίτευσης!!!

Η ARB συνεχίζει τις καταγγελίες της και σκοπεύει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο διευθυντής της Μ. Βασιλάκης σε σχετικό άρθρο του με τίτλο «Στο όνομα της Ελευθερίας του Λόγου» δηλώνει ότι : «Δεν θα μας κόψουν τη γλώσσα, ούτε θα μας φιμώσουν όργανα του Κράτους Αδίκου».

Η φασιστική φίμωση της ARB δεν πρέπει να περάσει. Η ΟΑΚΚΕ καλεί όλους τους δημοκράτες να σταθούν στο πλευρό της εφημερίδας και του μαχητικού δημοκράτη Μ. Βασιλάκη και να υπερασπίσουν το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας ενάντια στη φίμωση που θέλει να της επιβάλει ο Κοτζιάς.